Fiszki

Powietrze - mieszanina jednorodna gazów

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 15208 razy
Jaka jest gęstość powietrza? (T = 0°C, p = 1013,25 hPa)
1,05 kg/m³
1,34 kg/m³
1,18 kg/m³
1,28 kg/m³
1,28 kg/m³
Jaki kolor ma powietrze po skropleniu?
ciemnoniebieski
ciemnozielony
bladozielony
bladoniebieski
bladoniebieski
Jaki skład ma powietrze? Przyporządkuj gaz do jego procentowego udziału w składzie.
azot
~ 87%
tlen
~ 21%
gazy szlachetne
0,9%
dwutlenek węgla
0,04%
Zaznacz składniki powietrza o zmiennej zawartości.
metan
argon
dwutlenek węgla
wodór
tlen
ozon
azot
metan
dwutlenek węgla
wodór
ozon
Wyrażony w procentach stosunek objętości danej substancji do objętości całej mieszaniny nazywamy:
procentem objętościowym
Fakt, że płomień świecy pali się w obecności powietrza świadczy o tym, że:
w skład powietrza wchodzi wodór
w skład powietrza wchodzi azot
w skład powietrza wchodzi tlen
w skład powietrza wchodzi tlen
Oblicz objętość Azotu zawartego w w powietrzu wypełniającym słoik o pojemności 0,25 dm³.
2,175 dm³
4,35 dm³
0,435 dm³
0,2175 dm³
0,2175 dm³
Uzupełnij zdanie dotyczące właściwości powietrza.
Powietrze jest mieszaniną gazów, która jest
. . . . . . . .
. Powietrze
. . . . . . . .
rozpuszcza się w wodzie i podtrzymuje spalanie.
Powietrze jest mieszaniną gazów, która jest bezbarwna, bezwonna i bezsmakowa. Powietrze słabo rozpuszcza się w wodzie i podtrzymuje spalanie.
Jakie cechy posiada skroplony Azot?
pachnie podobnie do ozonu
ma kolor błekitnawy
jest bezwonny
ma kolor jasnozielony
jest bezbarwny
jest bezwonny
jest bezbarwny
Które z gazów szlachetnych mają gęstość mniejszą od powietrza?
argon
hel
ksenon
krypton
neon
hel
neon
Kiedy gazy szlachetne emitują światło?
pod wpływem wyładowań elektrycznych
pod wpływem skraplania
pod wpływem spalania
pod wpływem wyładowań elektrycznych
Na jaki kolor świecą gazy szlachetne? Połącz gaz z kolorem przez niego emitowanym.
hel
żółty
neon
pomarańczowoczerwono
argon
niebieskofioletowo
krypton
biało
ksenon
biało z fioletowoniebieskim odcieniem
Substancja zdolna do pochłaniania wody z otoczenia to substancja:
higroskopijna
hydroskopowa
higroskopowa
hydroskopijna
higroskopijna
Podaj symbol helu.
He
Podaj symbol neonu.
Ne
Podaj symbol argonu.
Ar
Podaj symbol kryptonu.
Kr
Podaj symbol ksenonu.
Xe
Podaj symbol radonu.
Rn