Pytania i odpowiedzi

Boska Komedia

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test wiedzy ze znajomości lektury Boska Komedia Dante Alighieri.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 19795 razy
Pytanie 1
"Boska komedia" jest:
poematem epickim
Pytanie 2
Ile lat ma pielgrzym w momencie rozpoczęcia swojej wędrówki?
35
Pytanie 3
Z ilu części składa się "Boska komedia"?
3
Pytanie 4
Z ilu pieśni składa się każda część utworu?
33
Pytanie 5
Gdzie w pierwszej kolejności pojawia się bohater podczas swojej wyprawy?
w lesie
Pytanie 6
Czy "Boska komedia" jest utworem alegorycznym?
tak
Pytanie 7
Kto był przewodnikiem Dantego po piekle i czyśćcu?
Wergiliusz
Pytanie 8
Jak nazywała się ukochana głównego bohatera?
Beatrycze
Pytanie 9
Kto tkwił na dnie piekła?
Lucyfer
Pytanie 10
Przyporządkuj kręgi piekła do poszczególnych grzechów i przewinień.
II krąg
ludzie, którzy nie panowali nad namiętnością
III krąg
ludzie pokutujący za obżarstwo
IV krąg
ludzie rozrzutni i chciwi
V krąg
ludzie pyszni, gniewni i zazdrośnicy
VI krąg
heretycy
VII krąg
zabójcy, samobójcy i bluźniercy
Pytanie 11
Miejsce ostatecznej wędrówki Dantego znajdujące się poza czasem i przestrzenią nazywa się:
Empirium
Pytanie 12
Ile było sfer niebieskich?
9
Pytanie 13
Czyściec miał kształt:
piramidy
Pytanie 14
Rzeka oddzielająca przedpiekle od Piekła nazywa się:
Acheront
Pytanie 15
"Boska komedia" łączy w sobie:
realizm
wizyjność
alegorię