A... B... C..., Test z Lektury

Test znajomości lektury A... B... C... Elizy Orzeszkowej. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "A... B... C..."

1) Główna bohaterka utworu miała na imię:
2) A... B... C... jest
3) Brat Joanny ma na imię
4) W jakim wieku Mieczysław Lipski ukończył swoją edukację?
5) Wybierz cechy charakteru opisujące Joannę Lipską.
6) Czy Joanna i Mieczysław byli sierotami?
7) Gdzie pracował Mieczyk?
8) Kto dał pracę Joannie?
9) W jakim pomieszczeniu Joanna uczyła dzieci?
10) Co symbolizował gmach sądu?
11) Na jaką karę została skazana Joanna Lipska przez sąd?
12) Kto zapłacił karę pieniężną w imieniu Joanny?
13) Która z wymienionych osób była pijakiem?
14) Czy po wydanym wyroku Joanna przestała uczyć dzieci?
15) Które dziecko najbardziej polubiło czytanie i pisanie?