Pytania i odpowiedzi

Sztuka bizantyjska

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2734 razy
Pytanie 1
Co to za budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
kościół San Vitale, Rawenna
Pytanie 2
wnętrze jakiego budynku przedstawione jest na zdjęciu i gdzie ten budynek się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
mauzoleum Santa Constanza, Rzym
Pytanie 3
Jakiego budynku jest to plan, i gdzie on się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
kościół San Vitale, Rawenna
Pytanie 4
Jaki to budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
mauzoleum Santa Constanza, Rzym
Pytanie 5
Jak nazywa się ta mozaika i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Pochód Justyniana, kościół San Vitale
Pytanie 6
Jakiego budynku jest to wnętrze i gdzie on się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
kościół Sant'Apollinare in Classe, Rawenna
Pytanie 7
Rzut jakiego budynku przedstawiony jest na zdjęciu i gdzie ten budynek się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Hagia Sophia, Stambuł
Pytanie 8
Co to za budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
bazylika Sant'Apollinare Nuovo, Rawenna
Pytanie 9
Jaki budynek przedstawiony jest na zdjęciu i gdzie się znajduje (miasto)? (oddziel przecinkiem)
mauzoleum Galli Placydii, Rawenna
Pytanie 10
Gdzie znajduje się ta mozaika?
Mauzoleum Galli Placydii
Pytanie 11
Co to jest i gdzie się znajduje? (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
baptysterium arian, Rawenna
Pytanie 12
Jak nazywali się architekci kościoła Bożej Mądrości (Hagia Sophia) w Stambule?
Anthemios z Tralles, Izydor z Miletu
Pytanie 13
Przyporządkuj nazwom przedstawień ikonicznych ich opisy.
pantokrator
Chrystus błogosławiący z Księgą Praw
acheiropoietos
przedstawienie twarzy Chrystusa na chuście
zbawiciel w siłach
Chrystus Pantokrator zasiadający na tronie na tle trzech mandorli
orantka
Maria modląca się z rękami ku niebu
hodigitria
Matka Boska z Jezusem i Księgą Praw
eleusa
Matka Boska obejmująca ramieniem Jezusa
Pytanie 14
Co to jest i gdzie się znajduje? (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
bazylika św. Marka, Wenecja
Pytanie 15
Podaj tytuł ikony oraz autora (oddziel przecinkiem)
Trójca Święta, Andriej Rublow