Powtórzenie: Sztuka bizantyjska

Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.

Historia sztuki, powtórzenie. 15 pytań.

Co to za budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 0
kościół San Vitale, Rawenna
wnętrze jakiego budynku przedstawione jest na zdjęciu i gdzie ten budynek się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 1
mauzoleum Santa Constanza, Rzym
Jakiego budynku jest to plan, i gdzie on się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 2
kościół San Vitale, Rawenna
Jaki to budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 3
mauzoleum Santa Constanza, Rzym
Jak nazywa się ta mozaika i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 4
Pochód Justyniana, kościół San Vitale
Jakiego budynku jest to wnętrze i gdzie on się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 5
kościół Sant'Apollinare in Classe, Rawenna
Rzut jakiego budynku przedstawiony jest na zdjęciu i gdzie ten budynek się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 6
Hagia Sophia, Stambuł
Co to za budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Picture 7
bazylika Sant'Apollinare Nuovo, Rawenna
Jaki budynek przedstawiony jest na zdjęciu i gdzie się znajduje (miasto)? (oddziel przecinkiem)
Picture 8
mauzoleum Galli Placydii, Rawenna
Gdzie znajduje się ta mozaika?
Picture 9
Mauzoleum Galli Placydii
Co to jest i gdzie się znajduje? (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
Picture 10
baptysterium arian, Rawenna
Jak nazywali się architekci kościoła Bożej Mądrości (Hagia Sophia) w Stambule?
Anthemios z Tralles, Izydor z Miletu
Przyporządkuj nazwom przedstawień ikonicznych ich opisy.
pantokrator
+
Chrystus błogosławiący z Księgą Praw
acheiropoietos
+
przedstawienie twarzy Chrystusa na chuście
zbawiciel w siłach
+
Chrystus Pantokrator zasiadający na tronie na tle trzech mandorli
orantka
+
Maria modląca się z rękami ku niebu
hodigitria
+
Matka Boska z Jezusem i Księgą Praw
eleusa
+
Matka Boska obejmująca ramieniem Jezusa
Co to jest i gdzie się znajduje? (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
Picture 13
bazylika św. Marka, Wenecja
Podaj tytuł ikony oraz autora (oddziel przecinkiem)
Picture 14
Trójca Święta, Andriej Rublow

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.