Fiszki

Sztuka bizantyjska

Test w formie fiszek Kanon dzieł sztuki bizantyjskiej, pytania uzupełniające do matury.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2786 razy
Co to za budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
kościół San Vitale, Rawenna
wnętrze jakiego budynku przedstawione jest na zdjęciu i gdzie ten budynek się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
mauzoleum Santa Constanza, Rzym
Jakiego budynku jest to plan, i gdzie on się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
kościół San Vitale, Rawenna
Jaki to budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
mauzoleum Santa Constanza, Rzym
Jak nazywa się ta mozaika i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Pochód Justyniana, kościół San Vitale
Jakiego budynku jest to wnętrze i gdzie on się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
kościół Sant'Apollinare in Classe, Rawenna
Rzut jakiego budynku przedstawiony jest na zdjęciu i gdzie ten budynek się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
Hagia Sophia, Stambuł
Co to za budynek i gdzie się znajduje? (odpowiedź oddziel przecinkiem)
bazylika Sant'Apollinare Nuovo, Rawenna
Jaki budynek przedstawiony jest na zdjęciu i gdzie się znajduje (miasto)? (oddziel przecinkiem)
mauzoleum Galli Placydii, Rawenna
Gdzie znajduje się ta mozaika?
Mauzoleum Galli Placydii
Co to jest i gdzie się znajduje? (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
baptysterium arian, Rawenna
Jak nazywali się architekci kościoła Bożej Mądrości (Hagia Sophia) w Stambule?
Anthemios z Tralles, Izydor z Miletu
Przyporządkuj nazwom przedstawień ikonicznych ich opisy.
pantokrator
acheiropoietos
zbawiciel w siłach
orantka
hodigitria
eleusa
Chrystus błogosławiący z Księgą Praw
przedstawienie twarzy Chrystusa na chuście
Chrystus Pantokrator zasiadający na tronie na tle trzech mandorli
Maria modląca się z rękami ku niebu
Matka Boska z Jezusem i Księgą Praw
Matka Boska obejmująca ramieniem Jezusa
pantokrator
Chrystus błogosławiący z Księgą Praw
acheiropoietos
przedstawienie twarzy Chrystusa na chuście
zbawiciel w siłach
Chrystus Pantokrator zasiadający na tronie na tle trzech mandorli
orantka
Maria modląca się z rękami ku niebu
hodigitria
Matka Boska z Jezusem i Księgą Praw
eleusa
Matka Boska obejmująca ramieniem Jezusa
Co to jest i gdzie się znajduje? (odpowiedzi oddziel przecinkiem)
bazylika św. Marka, Wenecja
Podaj tytuł ikony oraz autora (oddziel przecinkiem)
Trójca Święta, Andriej Rublow