Pytania i odpowiedzi

Biologiczne Podstawy Zachowań cz.1

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test przygotowujący do egzaminu z Biologicznych podstaw zachowań / biologicznych mechanizmów zachowań w części 1. przedmiotu.
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 11076 razy
Pytanie 1
Połącz metody neuroobrazowania z właściwym jemu skrótem
RTG
zdjęcie rentgenowskie
TK/CT
tomografia komputerowa
MR/MRI
rezonans magnetyczny
SPECT
tomografia emisyjna pojedynczego fotonu
PET
pozytronowa tomografia komputerowa
fMRI
fukncjonalny rezonans magnetyczny
MRS
spektroskopia rezonansu magnetycznego
Pytanie 2
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: RTG czaszki
wynalazca: Roentgen
detekcja promieniowania na kliszy rentgenowskiej
różne pochłanianie promieni X przez kości (ze względu na zawartość wapnia) – największą absorpcją charakteryzują się kości, mniejszą tkanki mniejsze a najmniejszą powietrze, co powoduje, że kości są widoczne jako jaśniejsze miejsca na kliszy
zalety: krótki czas trwania badania, niska cena, szeroka dostępność
Pytanie 3
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: MRI głowy
detekcja oddania energii przy pomocy cewek (wokół obiektu)
wynalazcy: Lauterbur i Mansfield
ustawienie niektórych protonów wzdłuż linii sił zewnętrznych stałego pola
zalety: nieinwazyjność, odróżnianie substancji szarej od białej, wysoka rozdzielczość, rozróżnienie krwi od płynu mózgowo-rdzeniowego
Pytanie 4
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: SPECT
wychwytywanie substancji przez narządy jest proporcjonalne do stopnia aktywności metabolicznej tych narządów
wady: badanie inwazyjne (ze względu na radioaktywność), wysoki koszt, konieczność utylizacji materiałów promieniotwórczych
zalety: badanie aktywności poszczególnych struktur, przepływu krwi, rozmieszczenia receptorów mózgowych, jest szybkie (15 minut)
detekcja promieniowania gamma emitowanego przez znaczniki przez obrotową kamerę połączoną z komputerem
Pytanie 5
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: TK głowy
wynalazcy: Cormack i Hounsfield
ruch lampy rentgenowskiej wokół badanego obiektu
różne pochłanianie promieni X
niezbędna przy ocenie efektów leczenia neurochirurgicznego (zwłaszcza po operacji wodogłowia)
Pytanie 6
EEG to ...
Pytanie 7
Co EEG może zarejestrować ?
wahania napięć
częstotliwość wahań
lokalizację zmian na powierzchni głowy
Pytanie 8
Przyporządkuj odpowiednie pasmo fali mózgowej do odpowedniej dla niej nazwy
fale alfa
8-13 Hz
fale beta
14-30 Hz
fale theta
5-7 Hz
fale delta
0,5-3 Hz
Pytanie 9
Zaznacz napady padaczkowe ogólne
nieświadomości (petit-mal)
nietypowe napady nieświadomości
napady aterniczne
napady toniczne (sprężenie mięśni ciała, krzyk, sinica)
napady miokloniczne
napady toniczno-kloniczne
Pytanie 10
jedyna metoda pomiaru reakcji UN na bodźce w czasie rzeczywistym, to znaczy w trakcie tej reakcji to
potencjały wywołane
Pytanie 11
zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość to ...
Empatia
Pytanie 12
- reagują wzrostem aktywności zarówno na osobiste wykonanie jakiejś czynności jak i na widok jej wykonania przez innych, mogą również stanowić podstawę uczenia się przez naśladowanie cudzych działań - odgrywają istotną rolę w oddziaływaniach społecznych; dysfunkcja ich działania może tłumaczyć niektóre najważniejsze objawy autyzmu, na przykład izolację i brak empatii O jakich komórkach nerwowych mowa ? (odpowiedź wpisz w mianowniku)
neurony lustrzane
Pytanie 13
Cefalizacja to
przekształcenie przedniej części ciała w jednolitą puszkę głowową
Pytanie 14
Połącz nazwę nerwu czaszkowego z właściwym mu działaniem lub polem działania.
węchowy
węch
wzrokowy
wzrok
okoruchowy, bloczkowy, odwodzący
ruch gałek ocznych
trójdzielny
wrażenia dotykowe z większości powierzchni twarzy, sterowanie mięśniami żuchwy podczas żucia i przełykania
twarzowy
wrażenia smakowe z przednich 2/3 części języka, sterowanie mimiką, płacz, ślinienie, rozszerzanie naczyń krwionośnych głowy
przedsionkowo-ślimakowy
słuch, równowaga
językowo-gardłowy
wrażenia smakowe i czuciowe z gardła i tylnej części języka, połykanie, ślinienie, ruchy gardła podczas mówienia
błędny
wrażenia czuciowe z szyi i klatki piersiowej, sterowanie ruchami mięśni gardła, przełyku i krtani, unerwienie przywspółczulne żołądka, jelit i innych narządów wewnętrznych
dodatkowy
sterowanie ruchami szyji i barków
podjęzykowy
sterowanie mięśniami języka
Pytanie 15
Zaznacz zdania prawdziwe
Wyspa (insula) – schowana część kory mózgowej; istotna dla uświadamiania sobie swoich emocji.
Aleksytynia – niezdolność do wyrażania swoich uczuć, w wyniku zakłóceń wyspy; reakcje chorych są prawidłowe, ale nie ma świadomości odczuwanej emocji.
Hipokamp – ważny dla pamięci, uszkodzenie (obustronne) powoduje utratę pamięci krótkotrwałej.
Substancja czarna – jądra neuronów dopaminowych, uszkodzenie powoduje chorobę Parkinsona