Biologiczne Podstawy Zachowań cz.1

Test przygotowujący do egzaminu z Biologicznych podstaw zachowań / biologicznych mechanizmów zachowań w części 1. przedmiotu.

Psychologia, powtórzenie. 47 pytań.

REKLAMA
Połącz metody neuroobrazowania z właściwym jemu skrótem
RTG
+
zdjęcie rentgenowskie
TK/CT
+
tomografia komputerowa
MR/MRI
+
rezonans magnetyczny
SPECT
+
tomografia emisyjna pojedynczego fotonu
PET
+
pozytronowa tomografia komputerowa
fMRI
+
fukncjonalny rezonans magnetyczny
MRS
+
spektroskopia rezonansu magnetycznego
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: RTG czaszki
Picture 1
wynalazca: Roentgen
zalety: krótki czas trwania badania, niska cena, szeroka dostępność
różne pochłanianie promieni X przez kości (ze względu na zawartość wapnia) – największą absorpcją charakteryzują się kości, mniejszą tkanki mniejsze a najmniejszą powietrze, co powoduje, że kości są widoczne jako jaśniejsze miejsca na kliszy
detekcja promieniowania na kliszy rentgenowskiej
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: MRI głowy
Picture 2
wynalazcy: Lauterbur i Mansfield
ustawienie niektórych protonów wzdłuż linii sił zewnętrznych stałego pola
zalety: nieinwazyjność, odróżnianie substancji szarej od białej, wysoka rozdzielczość, rozróżnienie krwi od płynu mózgowo-rdzeniowego
detekcja oddania energii przy pomocy cewek (wokół obiektu)
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: SPECT
Picture 3
zalety: badanie aktywności poszczególnych struktur, przepływu krwi, rozmieszczenia receptorów mózgowych, jest szybkie (15 minut)
wychwytywanie substancji przez narządy jest proporcjonalne do stopnia aktywności metabolicznej tych narządów
detekcja promieniowania gamma emitowanego przez znaczniki przez obrotową kamerę połączoną z komputerem
wady: badanie inwazyjne (ze względu na radioaktywność), wysoki koszt, konieczność utylizacji materiałów promieniotwórczych
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: TK głowy
Picture 4
niezbędna przy ocenie efektów leczenia neurochirurgicznego (zwłaszcza po operacji wodogłowia)
ruch lampy rentgenowskiej wokół badanego obiektu
różne pochłanianie promieni X
wynalazcy: Cormack i Hounsfield
EEG to ...
Co EEG może zarejestrować ?
Picture 6
wahania napięć
częstotliwość wahań
lokalizację zmian na powierzchni głowy
Przyporządkuj odpowiednie pasmo fali mózgowej do odpowedniej dla niej nazwy
Picture 7
fale alfa
+
8-13 Hz
fale beta
+
14-30 Hz
fale theta
+
5-7 Hz
fale delta
+
0,5-3 Hz
Zaznacz napady padaczkowe ogólne
Picture 8
nieświadomości (petit-mal)
nietypowe napady nieświadomości
napady toniczne (sprężenie mięśni ciała, krzyk, sinica)
napady aterniczne
napady toniczno-kloniczne
napady miokloniczne
jedyna metoda pomiaru reakcji UN na bodźce w czasie rzeczywistym, to znaczy w trakcie tej reakcji to
Picture 9
potencjały wywołane
zdolność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi, umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość to ...
Picture 10
Empatia
- reagują wzrostem aktywności zarówno na osobiste wykonanie jakiejś czynności jak i na widok jej wykonania przez innych, mogą również stanowić podstawę uczenia się przez naśladowanie cudzych działań - odgrywają istotną rolę w oddziaływaniach społecznych; dysfunkcja ich działania może tłumaczyć niektóre najważniejsze objawy autyzmu, na przykład izolację i brak empatii O jakich komórkach nerwowych mowa ? (odpowiedź wpisz w mianowniku)
Picture 11
neurony lustrzane
Cefalizacja to
przekształcenie przedniej części ciała w jednolitą puszkę głowową
Połącz nazwę nerwu czaszkowego z właściwym mu działaniem lub polem działania.
Picture 13
węchowy
+
węch
wzrokowy
+
wzrok
okoruchowy, bloczkowy, odwodzący
+
ruch gałek ocznych
trójdzielny
+
wrażenia dotykowe z większości powierzchni twarzy, sterowanie mięśniami żuchwy podczas żucia i przełykania
twarzowy
+
wrażenia smakowe z przednich 2/3 części języka, sterowanie mimiką, płacz, ślinienie, rozszerzanie naczyń krwionośnych głowy
przedsionkowo-ślimakowy
+
słuch, równowaga
językowo-gardłowy
+
wrażenia smakowe i czuciowe z gardła i tylnej części języka, połykanie, ślinienie, ruchy gardła podczas mówienia
błędny
+
wrażenia czuciowe z szyi i klatki piersiowej, sterowanie ruchami mięśni gardła, przełyku i krtani, unerwienie przywspółczulne żołądka, jelit i innych narządów wewnętrznych
dodatkowy
+
sterowanie ruchami szyji i barków
podjęzykowy
+
sterowanie mięśniami języka
Zaznacz zdania prawdziwe
Aleksytynia – niezdolność do wyrażania swoich uczuć, w wyniku zakłóceń wyspy; reakcje chorych są prawidłowe, ale nie ma świadomości odczuwanej emocji.
Hipokamp – ważny dla pamięci, uszkodzenie (obustronne) powoduje utratę pamięci krótkotrwałej.
Substancja czarna – jądra neuronów dopaminowych, uszkodzenie powoduje chorobę Parkinsona
Wyspa (insula) – schowana część kory mózgowej; istotna dla uświadamiania sobie swoich emocji.
wskaż elementy tzw. Wielkiej Triady
Picture 15
układ hormonalny
układ nerwowy
układ immunologiczny
Czym jest Aleksja ?
Picture 16
niezdolność do czytania
Połącz w pary miejsce projekcji serotoniny z właściwą mu reakcją
Picture 17
kora czołowa
+
poprawia nastrój
jądra podstawne
+
zespoły natręctw
układ limbiczny
+
lęk
podwzgórze
+
wzrost apetytu
ośrodki snu
+
bezsenność
rdzeń kręgowy
+
dysfunkcje seksualne
jelita
+
biegunka
ośrodki wymiotne pnia mózgu
+
nudności
Zaznacz prawidłowo reakcje organizmu na działanie neuroprzekaźników
Picture 18
noradrenalina + dopamina – motywacja
dopamina – przyjemność, napęd psychoruchowy
serotonina + dopamina + noradrenalina – nastrój, emocje, funkcje poznawcze
serotonina + dopamina – apetyt, agresja, popęd seksualny
Zaznacz główne funkcje noradrenaliny
Picture 19
uczenie i zapamiętywanie (polepsza)
pozytywne emocje
regulacja ciśnienia tętniczego
regulacja głodu
regulacja bólu
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: