Biologiczne Podstawy Zachowań cz.1

Test przygotowujący do egzaminu z Biologicznych podstaw zachowań / biologicznych mechanizmów zachowań w części 1. przedmiotu.

47 pytań Strona 1 MrLabify
Połącz metody neuroobrazowania z właściwym jemu skrótem
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: RTG czaszki
wynalazca: Roentgen
detekcja promieniowania na kliszy rentgenowskiej
różne pochłanianie promieni X przez kości (ze względu na zawartość wapnia) – największą absorpcją charakteryzują się kości, mniejszą tkanki mniejsze a najmniejszą powietrze, co powoduje, że kości są widoczne jako jaśniejsze miejsca na kliszy
zalety: krótki czas trwania badania, niska cena, szeroka dostępność
lokalizacja i natężenie BOLD daje informację, która struktura i w jakim stopniu bierze udział w czynności
technika nieinwazyjna
wychwytywanie substancji przez narządy jest proporcjonalne do stopnia aktywności metabolicznej tych narządów
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: MRI głowy
detekcja oddania energii przy pomocy cewek (wokół obiektu)
wynalazcy: Lauterbur i Mansfield
ustawienie niektórych protonów wzdłuż linii sił zewnętrznych stałego pola
zalety: nieinwazyjność, odróżnianie substancji szarej od białej, wysoka rozdzielczość, rozróżnienie krwi od płynu mózgowo-rdzeniowego
wykorzystuje sygnały jąder wodoru i fosforu oraz wapnia, fluoru i sodu
detekcja promieniowania gamma emitowanego przez znaczniki przez obrotową kamerę połączoną z komputerem
detekcja rotującą kamerą, powstają dwa kwanty promieniowania gamma przy zderzeniu pozytonu z elektronem – anihilacja
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: SPECT
wychwytywanie substancji przez narządy jest proporcjonalne do stopnia aktywności metabolicznej tych narządów
wady: badanie inwazyjne (ze względu na radioaktywność), wysoki koszt, konieczność utylizacji materiałów promieniotwórczych
zalety: badanie aktywności poszczególnych struktur, przepływu krwi, rozmieszczenia receptorów mózgowych, jest szybkie (15 minut)
detekcja promieniowania gamma emitowanego przez znaczniki przez obrotową kamerę połączoną z komputerem
wady: wysoki koszt badania, konieczność posiadania cyklotronu (wytwarza znaczniki)
uwidacznianie kierunku i ciągłości przebiegu włókien nerwowych in vivo
w warunkach fMRI powoduje powstanie dodatkowego sygnału tzw. BOLD, ponieważ hemoglobiny różnią się właściwościami magnetycznymi
Zaznacz prawidłowe dla poniższego badania cechy / charakterystyczne dane: TK głowy
wynalazcy: Cormack i Hounsfield
ruch lampy rentgenowskiej wokół badanego obiektu
różne pochłanianie promieni X
niezbędna przy ocenie efektów leczenia neurochirurgicznego (zwłaszcza po operacji wodogłowia)
powstaje obraz w dwóch lub trzech wymiarach
skład biochemiczny badanych tkanek
znaczniki radioaktywne są obojętne dla organizmu – nie wchodzą w reakcje
Dalej
Pozostało 9 stron