Test z historii

Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 8 szkoły podstawowej. Przemiany kulturowe, pacyfizm, walka z segregacją rasową i terroryzm polityczny.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2081 razy