Przeglądaj

przedmatura

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #przedmatura
13 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 223 razy
biotechnologia klasyczna, podstawy inżynierii genetycznej, PCR, klonowanie, GMO, biotechnologia w medycynie i innych dziedzinach
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 81 razy
Test przekrojowy z chorób ludzkich - wymaganych przez podstawę programową do egzaminu maturalnego
9 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 88 razy
choroby genetyczne i ich diagnostyka
19 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 236 razy
układ szkieletowy i układ mięśniowy człowieka
22 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 162 razy
narząd wzroku, narząd słuchu, narząd równowagi, narząd smaku, narząd węchu, wybrane choroby narządów
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 212 razy
budowa układu, funkcje, regulacja wydzielania związków hormonalnych
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 219 razy
budowa układu, funkcjonowanie elementów składowych, zaburzenia i choroby układu
15 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 189 razy
skład i funkcja krwi, budowa układu, budowa i działanie serca, układ limfatyczny, choroby układu
27 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 209 razy
budowa układu, przewodzenie impulsu, ośrodkowy i obwodowy ukł. nerwowy, autonomiczny ukł. nerwowy, choroby układu
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 151 razy
budowa i funkcjonowanie układu, wentylacja, wymiana gazowa
20 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 309 razy
budowa i funkcjonowanie ukł pokarmowego człowieka, składniki pokarmowe, trawienie, wchłanianie, choroby i zaburzenia
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 228 razy
hierarchia budowy, homeostaza, układ powłokowy i jego choroby
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 182 razy
budowa układu, funkcja układu, choroby
14 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 147 razy
organizmy i środowisko, populacja, oddziaływania międzyorganizmowe, ekosystem
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 123 razy
mechanizm ewolucji, genetyka populacyjna (prawo Hardy'ego-Weinberga), powstawanie gatunków, pochodzenie i rozwój życia, antropogeneza
25 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 267 razy
transport związków, wzrost i rozwój rośliny, fitohormony, taksje
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 327 razy
budowa i funkcjonowanie gadów
10 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 201 razy
gąbki, parzydełkowce
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 170 razy
I prawo Mendla, II prawo Mendla, krzyżówka testowa, chromosomowa teoria dziedziczenia, determinacja płci, sposoby dziedziczenia cech,
18 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 180 razy
budowa i rola kwasów nukleinowych, replikacja DNA, geny i genomy, ekspresja genów i ich regulacja
29 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 361 razy
rodzaje komórek, struktury komórkowe i podziały komórkowe
17 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 512 razy
budowa i funkcje: korzenia, łodygi i liścia
29 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 284 razy
cechy przemian metabolicznych, enzymy, odżywianie, oddychanie, procesy metaboliczne
4 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 95 razy
zanieczyszczenia wód, gleb i atmosfery; formy ochrony przyrody; ochrona przyrody w Polsce
18 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 446 razy
charakterystyka budowy i funkcjonowania płazińców, nicieni oraz pierścienic
13 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 310 razy
budowa i funkcjonowanie płazów
16 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 368 razy
Protisty, grzyby, porosty
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 237 razy
budowa i funkcjonowanie ptaków
27 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 211 razy
budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego; zapłodnienie; rozwój człowieka; wybrane choroby
25 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 536 razy
mszaki, paprotniki, rośliny nago- i okrytozalążkowe
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 338 razy
budowa i funkcjonowanie ryb
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 264 razy
budowa, funkcjonowanie i różnorodność ssaków
16 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 566 razy
budowa i funkcjonowanie stawonogów, mięczaków oraz szkarłupni
23 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 337 razy
klasyfikowanie organizmów, wirusy, bakterie
17 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 236 razy
tkanki twórcze i stałe (miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca, przewodząca)
19 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 253 razy
królestwo zwierząt, tkanki zwierzęce
13 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 112 razy
zmienność organizmów, mutacje i ich mechanizmy, przykłady mutacji
9 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 155 razy
metody identyfikowania związków organicznych

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}