Temat

polski

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Język polski
Ortografia
Historia
Geografia
Biografia
Historia sztuki
Język polski
J. Polski - Romantyzm
Proszę o dawanie komentarzy jeśli coś w moim teście się nie zgadza.
Język polski
Jak to się pisze? - małe dyktando
Jak to się pisze. Sprawdzian z ortografii.
Język polski
język polski
język polski
Język polski
język polski
Lektura pt.,,Opowieści z Narnii lew, czarownica i stara szafa"
Język polski > Ortografia
Język polski nie jest mi obcy
Sprawdź swoją wiedzę z języka polskiego.
Język polski
Literatura. Oświecenie, romantyzm
Język polski
poprawność językowa
Wskazywanie poprawnych form wyrazów, korygowanie błędów.
Język polski
Romantyzm w Polsce i Europie
test, który umożliwi sprawdzenie swojej wiedzy na temat epoki romantyzmy w Polsce i Europie.
Przydatny do liceum, gimnazjum i na maturę!
Język polski
Środki poetyckiego wyrazu.
wszystko o środkach poetyckich
Język polski
Test poprawności językowej.
Test sprawdzający znajomość języka polskiego.
Język polski
Test z renesansu
Ograniczony test dla kl.1 gimnazjum z epoki renesansu.
Język polski > Ortografia
wc
Wymień czego nie robi w lesie ? palić ogniska rozrzucać śmieci grać na instrumentach niszczyć drzew i roślin biegać nie jeździć rowerem ani autem ćw.2 czego nie robić w razie pożaru używać wind ćw.3 czego nie robić w razie oparzeń polewać benzyną ani spirytusem przekłuwać pęcherzy chłodzić lodem sypać solą ani pieprzem wylewać kwasów ćw. 4 wpisz grupy pożarów A ciała stałe np. drewno , papier i siano B ciecze palne np olej benzyna i rozpuszczalnik C gazy palne np. wodór D metale E urządzenia pod napięciem F tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych ćw.5 co gasimy wodą A benzynę B kabel C papier i pościel
Język polski
wiersze itp
test z j.polskiego
Historia
Historia pierwszych Piastów
Test zawiera podstawowe pytania, które mogą pojawić się na testach gimnazjalnych. Pytania dotyczą historii Polski pod panowaniem pierwszych królów z dynastii Piastów.
Historia
Historia Polski od 960r. do 1000r.
Test ten dotyczy historii Polski w latach 960-1000.
Historia
Jagiellonowie
Historia
Władcy Polski
Obejmuje władców Polski od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odpowiedzi udzielamy podając dwie daty oddzielone myślnikiem bez spacji. Np. Odp: 1234-1254
Geografia
Geografia Niemiec
Sprawdź swoją wiedzę na temat geografii Niemiec!
Geografia
Geografia Polski
Sprawdza wiedze na temat Polski, jej klimatu, roślinności,morzu Bałtyku itp.
Geografia
Gospodarka Polski - Klasa 7
Gospodarka Polski klasa 7
Geografia
Gospodarka Polski część 2
Przemysł i usługi w Polsce
Geografia
Niemcy - zachodni sąsiad Polski
Test wiedzy podstawowej o Niemczech na podstawie książki "Puls Ziemi 2" rozdziału Sąsiedzi Polski
Geografia
Położenie, środowisko, dzieje geologiczne, klimat i wody Polski
Test szczególnie z myślą o trzecioklasistach.
Geografia
woj. polski
Biografia
Kalendarium życia Jana Kochanowskiego
Kalendarium życia J.Kochanowskiego
Historia sztuki
Barok w Polsce - powtórzenie i utrwalenie
Test przygotowany w celu rozpoznania, zapamiętania i utrwalenia materiału