Jak to się pisze? - małe dyktando test

Jak to się pisze? - małe dyktando, test z języka polskiego

Jak to się pisze. Sprawdzian z ortografii.

9 pytań Język polski kapusta