Test z historii sztuki

Barok w Polsce - powtórzenie i utrwalenie

Test przygotowany w celu rozpoznania, zapamiętania i utrwalenia materiału
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 1168 razy