Test: poprawność językowa

Wskazywanie poprawnych form wyrazów, korygowanie błędów.

10 pytań Język polski polonistka
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: