poprawność językowa test

poprawność językowa, test z języka polskiego

Wskazywanie poprawnych form wyrazów, korygowanie błędów.

10 pytań Język polski polonistka