Test wiedzy

Władcy Polski

Obejmuje władców Polski od Mieszka I do Stanisława Augusta Poniatowskiego. Odpowiedzi udzielamy podając dwie daty oddzielone myślnikiem bez spacji. Np. Odp: 1234-1254
Ilość pytań: 51 Rozwiązywany: 2721 razy