Temat

klasa6biologia

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Biologia
Biologia
Cechy stawonogów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Gady - kręgowce, które opanowały ląd
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Lądowy tryb życia gadów, rozwój i rozmnażanie.
Biologia
Klasa 6, dział 1 - Świat zwierząt
W królestwie zwierząt sprawdzian dla klasy 6.
Biologia
Klasa 6, dział 2 - Od parzydełkowców do pierścienic
Sprawdzian ze znajomości działu "Od parzydełkowców do pierścienic" z podręcznika Puls Życia
Biologia
Klasa 6, dział 3 - Stawonogi i mięczaki
Sprawdzian z rozdziału 3 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy stawonogów, skorupiaki, owady, pajęczaki i mięczaki.
Biologia
Klasa 6, dział 4 - Kręgowce zmiennocieplne
Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Kręgowce zmiennocieplne czyli ryby, płazy i gady.
Biologia
Klasa 6, dział 5 - Kręgowce stałocieplne
Sprawdzian z rozdziału 5 biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Ptaki i ssaki, ich budowa, środowisko i ochrona.
Biologia
Mięczaki - zwierzęta, które mają muszlę
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Mięczaki, ich budowa, cechy i znaczenie.
Biologia
Owady - stawonogi zdolne do lotu
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Pajęczaki - stawonogi, które mają cztery pary odnóży
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa i życie pajęczaków.
Biologia
Parzydełkowce - najprostsze zwierzęta tkankowe
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 dotyczący zagadnienia parzydełkowców.
Biologia
Płazy - kręgowce wodno-lądowe
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa, cykl życiowy i przystosowanie płazów do życia w wodzie i na lądzie.
Biologia
Przegląd i znaczenie gadów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zróżnicowane budowy gadów, ich znaczenie w przyrodzie i ochrona.
Biologia
Przegląd i znaczenie płazów
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Zróżnicowanie budowy płazów, ich znaczenie w przyrodzie i ochrona.
Biologia
Przegląd i znaczenie ptaków
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Odmienne środowiska życia ptaków, różnice w budowie i ochrona ptaków.
Biologia
Przegląd i znaczenie ryb
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie i zachowaniu ryb oraz ich ochrona.
Biologia
Przegląd i znaczenie ssaków
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice w budowie ciała ssaków i ich przystosowanie do środowiska. Rola ssaków w przyrodzie i dla człowieka. Ochrona ssaków.
Biologia
Ptaki - kręgowce zdolne do lotu
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Cechy ptaków, ich środowisko życia, rozwój i rozmnażanie.
Biologia
Ryby - kręgowce środowisk wodnych
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przystosowanie ryb do środowiska wodnego.
Biologia
Skorupiaki - zwierzęta, któe mają twardy pancerz
Sprawdzian z lekcji dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Biologia
Ssaki - kręgowce, które karmią młode mlekiem
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Budowa, charakterystyczne cechy i rozwój ssaków.