Pytania i odpowiedzi

Manieryzm Włoski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 2897 razy
Pytanie 1
To ........ Autorem rzeźby jest ........ ........ Znajduje się w Logia dei Lazi we ....... (miasto).
Perseusz, Benvenuto Cellini, Florencji
Pytanie 2
To ........ króla .........I. Znajduje się w ........(miasto).
Solniczka, Franciszka, Wiedniu
Pytanie 3
Rzeźba przedstawia ........ ...... Autorem jest ...................
Porwanie Sabinek, Giambologna
Pytanie 4
To bóg ........... Autorem rzeźby jest ..............
Merkury, Giambologna
Pytanie 5
Opis rzeźby (cechy).
figuralna
rzeźba otwarta na przestrzeń (do ogladania z wielu stron)
kompozycja dynamiczna
kompozycja oparta na skosie i łukach
figura serpentinata -skręt tulowia
wydłużone proporcje
prawidlowa anatomia ciala
postać wsparta na czubku palców stopy - wrażenie chybotliwej równowagi
delikatny modelunek anatomii wywołujacy migotliwość odblasków światła na powierzchni
rzeźba odlana z brązu
Pytanie 6
To ..... w ogrodzie ........... Autorem jest ................
Apenino, Pratolino, Giambologna
Pytanie 7
To Galeria ...... we ........(miasto).
Uffizi, Florencji
Pytanie 8
To ..... .......... . ...... w Palazzo Vecchio we ........(miasto)
Gabinet Franciszka I Medici, Florencji
Pytanie 9
To ......... ... .. (tł. pałac bogów) w ........(miasto).Autorem budynku jest ..... ...........(uczen Rafaela Santi).
Palazzo del Te, Mantua, Giuliano Romano
Pytanie 10
To sala ........ Autorem malowideł jest ...... .............
Psyche, Giulio Romano
Pytanie 11
Obraz przedstawia ........ ... Autorem dzieła jest ..........
Nawiedzenie NMP, Pontormo
Pytanie 12
Obraz przedstawia .......... . ........ Autorem dzięła jest ...............
Zdjęcie z krzyża, Pontormo
Pytanie 13
Kompozycja
forma obrazu - prostokąt zamkniety półkoliście
kompozycja wielofigóralna, postacie złączone, tworzą zwartą grupę wypełniającą kadr bliskiego pierwszego planu
kompozycja dynamiczna oparta na łukach
wrażenie ruchu kolistego
brak centrum kompozycyjnego
nieokreślona przestrzeń akcji
kompozycja wertykalna
Pytanie 14
Światłocień i światło.
źródło światła poza obrazem
światło nieokreślone, płynace z różnych kierunków
światłocień delikatny
światłocień mało kontrastowy
Pytanie 15
Kolorystyka
szeroka gama barwna
tonacja zimna
barwy jaskrawe, w ostrych zestawieniach
kontrasty temperaturowe, akcenty barwne