Fiszki

Manieryzm Włoski

Test w formie fiszek
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 2897 razy
To ........ Autorem rzeźby jest ........ ........ Znajduje się w Logia dei Lazi we ....... (miasto).
Perseusz, Benvenuto Cellini, Florencji
To ........ króla .........I. Znajduje się w ........(miasto).
Solniczka, Franciszka, Wiedniu
Rzeźba przedstawia ........ ...... Autorem jest ...................
Porwanie Sabinek, Giambologna
To bóg ........... Autorem rzeźby jest ..............
Merkury, Giambologna
Opis rzeźby (cechy).
figura serpentinata -skręt tulowia
prawidłowe proporcje
rzeźba wykuta w marmurze
postać wsparta na czubku palców stopy - wrażenie chybotliwej równowagi
delikatny modelunek anatomii wywołujacy migotliwość odblasków światła na powierzchni
rzeźba otwarta na przestrzeń (do ogladania z wielu stron)
zaburzona anatomia ciała
rzeźba odlana z brązu
kompozycja dynamiczna
prawidlowa anatomia ciala
rzeźba przeznaczona do oglądania od przodu
kompozycja oparta na skosie i łukach
figuralna
kompozycja oparta na pionach i poziomach
wydłużone proporcje
kompozycja statyczna
figura serpentinata -skręt tulowia
postać wsparta na czubku palców stopy - wrażenie chybotliwej równowagi
delikatny modelunek anatomii wywołujacy migotliwość odblasków światła na powierzchni
rzeźba otwarta na przestrzeń (do ogladania z wielu stron)
rzeźba odlana z brązu
kompozycja dynamiczna
prawidlowa anatomia ciala
kompozycja oparta na skosie i łukach
figuralna
wydłużone proporcje
To ..... w ogrodzie ........... Autorem jest ................
Apenino, Pratolino, Giambologna
To Galeria ...... we ........(miasto).
Uffizi, Florencji
To ..... .......... . ...... w Palazzo Vecchio we ........(miasto)
Gabinet Franciszka I Medici, Florencji
To ......... ... .. (tł. pałac bogów) w ........(miasto).Autorem budynku jest ..... ...........(uczen Rafaela Santi).
Palazzo del Te, Mantua, Giuliano Romano
To sala ........ Autorem malowideł jest ...... .............
Psyche, Giulio Romano
Obraz przedstawia ........ ... Autorem dzieła jest ..........
Nawiedzenie NMP, Pontormo
Obraz przedstawia .......... . ........ Autorem dzięła jest ...............
Zdjęcie z krzyża, Pontormo
Kompozycja
forma obrazu - prostokąt
kompozycja dynamiczna oparta na łukach
kompozycja statyczna
wrażenie ruchu kolistego
nieokreślona przestrzeń akcji
kompozycja horyzontalna (oparta na poziomach)
forma obrazu - prostokąt zamkniety półkoliście
kompozycja wielofigóralna, postacie złączone, tworzą zwartą grupę wypełniającą kadr bliskiego pierwszego planu
kompozycja wertykalna
brak centrum kompozycyjnego
kompozycja dynamiczna oparta na łukach
wrażenie ruchu kolistego
nieokreślona przestrzeń akcji
forma obrazu - prostokąt zamkniety półkoliście
kompozycja wielofigóralna, postacie złączone, tworzą zwartą grupę wypełniającą kadr bliskiego pierwszego planu
kompozycja wertykalna
brak centrum kompozycyjnego
Światłocień i światło.
światło nieokreślone, płynace z różnych kierunków
światłocień mało kontrastowy
światłocień delikatny
źródło światła pochodzi z lewej strony
wyraźny światłocień
źródło światła poza obrazem
światło nieokreślone, płynace z różnych kierunków
światłocień mało kontrastowy
światłocień delikatny
źródło światła poza obrazem
Kolorystyka
kontrasty temperaturowe, akcenty barwne
tonacja zimna
zawężona gama barwna
wąska gama barwna
szeroka gama barwna
barwy jaskrawe, w ostrych zestawieniach
barwy spokojne, łagodne
tonacja ciepła
kontrasty temperaturowe, akcenty barwne
tonacja zimna
szeroka gama barwna
barwy jaskrawe, w ostrych zestawieniach