Test

Manieryzm Włoski

Pytanie 1
To ........ Autorem rzeźby jest ........ ........ Znajduje się w Logia dei Lazi we ....... (miasto).
Pytanie 2
To ........ króla .........I. Znajduje się w ........(miasto).
Pytanie 3
Rzeźba przedstawia ........ ...... Autorem jest ...................
Pytanie 4
To bóg ........... Autorem rzeźby jest ..............
Pytanie 5
Opis rzeźby (cechy).
wydłużone proporcje
zaburzona anatomia ciała
rzeźba otwarta na przestrzeń (do ogladania z wielu stron)
rzeźba wykuta w marmurze
prawidlowa anatomia ciala
postać wsparta na czubku palców stopy - wrażenie chybotliwej równowagi
delikatny modelunek anatomii wywołujacy migotliwość odblasków światła na powierzchni
rzeźba odlana z brązu
figura serpentinata -skręt tulowia
prawidłowe proporcje
kompozycja oparta na pionach i poziomach
kompozycja oparta na skosie i łukach
rzeźba przeznaczona do oglądania od przodu
kompozycja dynamiczna
figuralna
kompozycja statyczna
Pytanie 6
To ..... w ogrodzie ........... Autorem jest ................