Pytania i odpowiedzi

Historia. Daty.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Prehistoria - Unia w Krewie, daty
Ilość pytań: 151 Rozwiązywany: 3723 razy
Pytanie 21
Wynalezienie pisma alfabetycznego (Fenicjanie),(rok-spacja-pne)- ok:
1100 pne
Pytanie 22
Początek epoki żelaza (rok-spacja-pne)- ok:
1000 pne
Pytanie 23
Królestwo żydowskie Dawida i Salomona (wiek-spacja-pne)- ok:
X pne
Pytanie 24
Opracowanie alfabetu greckiego (wiek-spacja-pne)- ok:
IX pne
Pytanie 25
"Iliada", "Odyseja" (wiek-spacja-pne):
VIII pne
Pytanie 26
I Igrzyska Olimpijskie (rok-spacja-pne):
776 pne
Pytanie 27
Legendarne założenie Rzymu (rok-spacja-pne):
753 pne
Pytanie 28
Powstanie osady w Biskupinie (rok-spacja-pne):
738 pne
Pytanie 29
Początek spisywania Biblii, rozpoczęcie kolonizacji greckiej, koniec panowania Asyrii na Bliskim Wschodzie (wiek-spacja-pne):
VII pne
Pytanie 30
Rządy Nabuchodonozora II w Babilonii (wiek-spacja-pne):
VI pne
Pytanie 31
Początek niewoli babilońskiej (rok-spacja-pne):
586 pne
Pytanie 32
Upadek Babilonu, koniec niewoli Żydów (rok-spacja-pne):
539 pne
Pytanie 33
Początek teatru greckiego (rok-spacja-pne):
534 pne
Pytanie 34
Republika w Rzymie (rok-spacja-pne):
509 pne
Pytanie 35
Demokracja w Atenach (rok-spacja-pne):
508 pne
Pytanie 36
Powstanie Greków w Jonii, zniszczenie Miletu przez Persów (rok-myślnik-rok-spacja-pne):
499-494 pne
Pytanie 37
Bitwa pod Maratonem, wygrana Greków (rok-spacja-pne):
490 pne
Pytanie 38
Bitwa pod Termopilami (rok-spacja-pne):
480 pne
Pytanie 39
Bitwa pod Salaminą (rok-spacja-pne):
480 pne
Pytanie 40
Wyparcie Persów z Grecji, bitwa pod Platejami (rok-spacja-pne):
479 pne