Pytania i odpowiedzi

Historia. Daty.

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Prehistoria - Unia w Krewie, daty
Ilość pytań: 151 Rozwiązywany: 3810 razy
Pytanie 1
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka (rok-spacja-"pne")ok:
4000000 pne
Pytanie 2
Najstarsze ślady homo sapiens - (rok-spacja-pne) ok:
250000 pne
Pytanie 3
Ślady pozostawione przez neandertalczyków w Jaskini Ciemnej (rok-spacja-pne) - ok:
120000 pne
Pytanie 4
Pozostałości osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej (rok-spacja-pne)- ok:
40000 pne
Pytanie 5
Malowidła naskalne w jaskini Lascaux (rok-spacja-pne)- ok:
20000 pne
Pytanie 6
Koniec epoki lodowcowej (rok-spacja-pne)- ok:
10000 pne
Pytanie 7
Rewolucja neolityczna (tysiąclecie-myślnik-tysiąclecie-spacja-"tys"-pne)- ok:
9-3 tys pne
Pytanie 8
Początek neolitu (rok-spacja-pne)- ok:
8000 pne
Pytanie 9
Początek cywilizacji Sumerów (rok-spacja-pne)- ok:
4000 pne
Pytanie 10
Wynalezienie pisma (rok-spacja-pne)- ok:
4000 pne
Pytanie 11
Początek epoki brązu (rok-spacja-pne)- ok:
3000 pne
Pytanie 12
Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu (rok-spacja-pne)- ok:
3000 pne
Pytanie 13
Powstanie piramid w Gizie (rok-spacja-pne)- ok:
2500 pne
Pytanie 14
Powstanie Babilonu (rok-spacja-pne)- ok:
2000 pne
Pytanie 15
Kodeks Hammurabiego (wiek-spacja-pne)- ok:
XVIII pne
Pytanie 16
Panowanie Hammurabiego (wiek-spacja-pne)- ok:
XVIII pne
Pytanie 17
Zniszczenie pałacu Knossos (rok-spacja-pne)- ok:
1375 pne
Pytanie 18
Szczyt potęgi Egiptu (wiek-spacja-pne)- ok:
XIII pne
Pytanie 19
Przybycie z Egiptu do Palestyny Hebrajczyków pod wodzą Mojżesza (wiek-spacja-pne)- ok:
XIII pne
Pytanie 20
Upadek kultury mykeńskiej w Grecji (rok-spacja-pne)- ok:
1200 pne