Test: Historia. Daty.

Strona 1

Pytanie 1
Pojawienie się w Afryce przodków współczesnego człowieka (rok-spacja-"pne")ok:
Pytanie 2
Najstarsze ślady homo sapiens - (rok-spacja-pne) ok:
Pytanie 3
Ślady pozostawione przez neandertalczyków w Jaskini Ciemnej (rok-spacja-pne) - ok:
Pytanie 4
Pozostałości osady homo sapiens w Jaskini Nietoperzowej (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 5
Malowidła naskalne w jaskini Lascaux (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 6
Koniec epoki lodowcowej (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 7
Rewolucja neolityczna (tysiąclecie-myślnik-tysiąclecie-spacja-"tys"-pne)- ok:
Pytanie 8
Początek neolitu (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 9
Początek cywilizacji Sumerów (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 10
Wynalezienie pisma (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 11
Początek epoki brązu (rok-spacja-pne)- ok:
Pytanie 12
Zjednoczenie Dolnego i Górnego Egiptu (rok-spacja-pne)- ok: