Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 26314 razy
Pytanie 21
Sirtaki to taniec pochodzący z:
Grecji
Pytanie 22
Kraj o największych wpływach z turystyki to:
Stany Zjednoczone
Pytanie 23
Walutą Węgier jest:
forint
Pytanie 24
Zaznacz zdania prawdziwe.
Na Węgrzech mieszka około 9,7 mln osób.
Prawda
Most nad cieśniną Sund łączy Kopenhagę z Malmö.
Prawda
Ponad 85% Francuzów mieszka w miastach.
Fałsz
Pytanie 25
Uzupełnij zdanie.
Produkcja maszyn rolniczych, odkurzaczy, farb, lakierów etc. to przykłady
przetwórstwa przemysłowego
.
Pytanie 26
Zaznacz zdania prawdziwe.
W przemyśle francuskim niewielką rolę odgrywają: górnictwo, hutnictwo czy produkcja wyrobów tekstylnych.
Prawda
Największy udział w produkcji przemysłowej Francji ma produkcja artykułów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych oraz środków transportu.
Prawda
Największy udział w strukturze zatrudnienia Francji ma przemysł.
Fałsz
Pytanie 27
Obszary koncentracji firm wokół ośrodków naukowych to:
technopolie
Pytanie 28
Gdzie znajduje się Lazurowe Wybrzeże?
we Francji
Pytanie 29
Krasowy krajobraz z kilkunastoma jeziorami, położony na terenie Chorwacji to:
Jeziora Plitwickie
Pytanie 30
Zaznacz zdania prawdziwe.
Na Węgrzech dominują niewielkie, kilkuhektarowe gospodarstwa rolne.
Prawda
Symbolem węgierskiego rolnictwa są pomidory.
Fałsz
Dominującą gałęzią węgierskiego rolnictwa jest hodowla zwierząt.
Fałsz
Pytanie 31
Jaka część produkcji rolnej Danii przeznaczana jest na eksport?
około 2/3
Pytanie 32
Zaznacz zdania prawdziwe.
W Danii hoduje się głównie drób i owce.
Fałsz
Około 1/3 obszaru Danii to użytki rolne.
Fałsz
Dania posiada słabej jakości gleby.
Prawda
Pytanie 33
W którym roku Dania dołączyła do Unii Europejskiej?
w 1973 r.
Pytanie 34
Na ile sektorów dzielimy gospodarkę?
trzy
Pytanie 35
Najlepszym rodzajem terenu dla rozwoju rolnictwa są:
niziny