Fiszki

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 26489 razy
Stolicą Danii jest:
Kopenhaga
Najbardziej dochodową gałęzią przemysłu jest:
przemysł ciężki
przemysł przetwórstwa rolniczego
przemysł high-tech
przemysł high-tech
Na jakim półwyspie położona jest Dania?
na Półwyspie Cotentin
na Półwyspie Fennoskandzkim
na Półwyspie Jutlandzkim
na Półwyspie Kornwalijskim
na Półwyspie Jutlandzkim
Tereny wykorzystywane pod uprawę roślin lub hodowlę zwierząt to:
użytki rolne
Do pozaprzyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa zaliczamy:
gleby
zamożność państwa i polityka rolna
mechanizacja rolnictwa
wykształcenie rolników
ukształtowanie powierzchni
własność i wielkość gospodarstw rolnych
zamożność państwa i polityka rolna
mechanizacja rolnictwa
wykształcenie rolników
własność i wielkość gospodarstw rolnych
Który z krajów Europy ma dobrze rozwinięty przemysł budowy statków kosmicznych?
Niemcy
Francja
Wielka Brytania
Norwegia
Francja
Który z krajów produkuje energię elektryczną głownie dzięki elektrowniom wodnym?
Rumunia
Szkocja
Norwegia
Finlandia
Norwegia
Czy elektrownie jądrowe powodują zanieczyszczenie powietrza?
tak
nie
nie
Które z europejskich miast jest położone na ponad stu wyspach?
Sewilla
Wenecja
Ateny
Florencja
Wenecja
Zaznacz źródła energii odnawialnej.
węgiel
energia wód
biomasa
gaz ziemny
energia geotermalna
energia jądrowa
energia wód
biomasa
energia geotermalna
Dominującą gałęzią rolnictwa na Węgrzech jest:
uprawa zbóż
hodowla bydła
uprawa ryżu
hodowla drobiu
uprawa zbóż
Dania położona jest na:
równinach
wyżynach
nizinach
nizinach
Twórczość ludowa w której skład wchodzą zwyczaje, stroje, kuchnia regionalna, tańce itp. określamy jako:
folklor
W jakim kraju funkcjonują pociągi szybkich prędkości TGV?
we Francji
we Włoszech
w Danii
w Niemczech
we Francji
Które z wysp należą do Włoch?
Sardynia
Hvar
Kos
Korsyka
Minorka
Sycylia
Sardynia
Sycylia
Połącz w pary państwo z działem energetyki, który pełni tam znaczącą rolę.
energia jądrowa
Francja
energia geotremalna
Islandia
energia wiatrowa
Dania
energia wodna
Norwegia
energia słoneczna
Grecja
energia węglowa
Polska
Który z surowców energetycznych w największym stopniu traci swoją wartość w trakcie transportu?
węgiel kamienny
węgiel brunatny
gaz ziemny
ropa naftowa
węgiel brunatny
Jaką część energii pozyskuje się obecnie w UE ze źródeł odnawialnych?
około 35 %
około 10%
około 50%
około 25%
około 25%
Czym jest marina?
małym lub średniej wielkości portem dla jachtów
obszarem nadmorskim, w którym skoncentrowane są różne usługi turystyczne
obszarem ochrony przyrody położonym na terenach nadmorskich
małym lub średniej wielkości portem dla jachtów
Zaznacz walory kulturowe.
klimat
muzea
wybrzeża
festiwale
wyspy
wykopaliska archeologiczne
muzea
festiwale
wykopaliska archeologiczne