Fiszki

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 37009 razy
Stolicą Danii jest:
Kopenhaga
Najbardziej dochodową gałęzią przemysłu jest:
przemysł ciężki
przemysł przetwórstwa rolniczego
przemysł high-tech
przemysł high-tech
Na jakim półwyspie położona jest Dania?
na Półwyspie Cotentin
na Półwyspie Kornwalijskim
na Półwyspie Fennoskandzkim
na Półwyspie Jutlandzkim
na Półwyspie Jutlandzkim
Tereny wykorzystywane pod uprawę roślin lub hodowlę zwierząt to:
użytki rolne
Do pozaprzyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa zaliczamy:
gleby
mechanizacja rolnictwa
zamożność państwa i polityka rolna
wykształcenie rolników
ukształtowanie powierzchni
własność i wielkość gospodarstw rolnych
mechanizacja rolnictwa
zamożność państwa i polityka rolna
wykształcenie rolników
własność i wielkość gospodarstw rolnych
Który z krajów Europy ma dobrze rozwinięty przemysł budowy statków kosmicznych?
Francja
Norwegia
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Który z krajów produkuje energię elektryczną głownie dzięki elektrowniom wodnym?
Szkocja
Rumunia
Finlandia
Norwegia
Norwegia
Czy elektrownie jądrowe powodują zanieczyszczenie powietrza?
nie
tak
nie
Które z europejskich miast jest położone na ponad stu wyspach?
Ateny
Florencja
Wenecja
Sewilla
Wenecja
Zaznacz źródła energii odnawialnej.
energia wód
biomasa
węgiel
gaz ziemny
energia jądrowa
energia geotermalna
energia wód
biomasa
energia geotermalna
Dominującą gałęzią rolnictwa na Węgrzech jest:
uprawa ryżu
hodowla drobiu
hodowla bydła
uprawa zbóż
uprawa zbóż
Dania położona jest na:
nizinach
równinach
wyżynach
nizinach
Twórczość ludowa w której skład wchodzą zwyczaje, stroje, kuchnia regionalna, tańce itp. określamy jako:
folklor
W jakim kraju funkcjonują pociągi szybkich prędkości TGV?
we Francji
we Włoszech
w Danii
w Niemczech
we Francji
Które z wysp należą do Włoch?
Korsyka
Sycylia
Kos
Hvar
Sardynia
Minorka
Sycylia
Sardynia
Połącz w pary państwo z działem energetyki, który pełni tam znaczącą rolę.
energia jądrowa
energia geotremalna
energia wiatrowa
energia wodna
energia słoneczna
energia węglowa
Francja
Islandia
Dania
Norwegia
Grecja
Polska
energia jądrowa
Francja
energia geotremalna
Islandia
energia wiatrowa
Dania
energia wodna
Norwegia
energia słoneczna
Grecja
energia węglowa
Polska
Który z surowców energetycznych w największym stopniu traci swoją wartość w trakcie transportu?
węgiel brunatny
ropa naftowa
gaz ziemny
węgiel kamienny
węgiel brunatny
Jaką część energii pozyskuje się obecnie w UE ze źródeł odnawialnych?
około 25%
około 50%
około 35 %
około 10%
około 25%
Czym jest marina?
obszarem nadmorskim, w którym skoncentrowane są różne usługi turystyczne
małym lub średniej wielkości portem dla jachtów
obszarem ochrony przyrody położonym na terenach nadmorskich
małym lub średniej wielkości portem dla jachtów
Zaznacz walory kulturowe.
wyspy
klimat
festiwale
wykopaliska archeologiczne
muzea
wybrzeża
festiwale
wykopaliska archeologiczne
muzea