Strona 1

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Pytanie 1
Stolicą Danii jest:
Pytanie 2
Najbardziej dochodową gałęzią przemysłu jest:
przemysł przetwórstwa rolniczego
przemysł ciężki
przemysł high-tech
Pytanie 3
Na jakim półwyspie położona jest Dania?
na Półwyspie Jutlandzkim
na Półwyspie Fennoskandzkim
na Półwyspie Cotentin
na Półwyspie Kornwalijskim
Pytanie 4
Tereny wykorzystywane pod uprawę roślin lub hodowlę zwierząt to:
Pytanie 5
Do pozaprzyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa zaliczamy:
mechanizacja rolnictwa
zamożność państwa i polityka rolna
wykształcenie rolników
ukształtowanie powierzchni
własność i wielkość gospodarstw rolnych
gleby
Pytanie 6
Który z krajów Europy ma dobrze rozwinięty przemysł budowy statków kosmicznych?
Francja
Wielka Brytania
Niemcy
Norwegia
Pytanie 7
Który z krajów produkuje energię elektryczną głownie dzięki elektrowniom wodnym?
Szkocja
Rumunia
Finlandia
Norwegia
Pytanie 8
Czy elektrownie jądrowe powodują zanieczyszczenie powietrza?
nie
tak