Strona 1

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Pytanie 1
Stolicą Danii jest:
Pytanie 2
Najbardziej dochodową gałęzią przemysłu jest:
przemysł high-tech
przemysł ciężki
przemysł przetwórstwa rolniczego
Pytanie 3
Na jakim półwyspie położona jest Dania?
na Półwyspie Jutlandzkim
na Półwyspie Cotentin
na Półwyspie Kornwalijskim
na Półwyspie Fennoskandzkim
Pytanie 4
Tereny wykorzystywane pod uprawę roślin lub hodowlę zwierząt to:
Pytanie 5
Do pozaprzyrodniczych warunków rozwoju rolnictwa zaliczamy:
zamożność państwa i polityka rolna
ukształtowanie powierzchni
gleby
wykształcenie rolników
własność i wielkość gospodarstw rolnych
mechanizacja rolnictwa
Pytanie 6
Który z krajów Europy ma dobrze rozwinięty przemysł budowy statków kosmicznych?
Francja
Wielka Brytania
Niemcy
Norwegia