Temat

klasa6geografia

Filtruj wyniki

Wszystkie kategorie
Geografia
Geografia
Czym są współrzędne geograficzne?
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Litwy i Białorusi
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Energetyka w Europie
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sposoby wytwarzania energii i różnice w jej produkcji w różnych europejskich krajach.
Geografia
Klasa 6, dział 1 - Współrzędne geograficzne
Test sprawdza znajomość działu "Współrzędne geograficzne" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 6, dział 2 - Ruchy ziemi
Test sprawdza znajomość działu "Ruchy ziemi" dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Klasa 6, dział 3 -Środowisko przyrodnicze i ludność Europy
Test sprawdzający wiedzę z 3 rozdziału podręcznika Planeta Nowa dla klasy 6.
Geografia
Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy
Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Geografia
Klasa 6, dział 5 - Sąsiedzi Polski
Sprawdzian z działu 5 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Sąsiedzi Polski, relacje międzynarodowe i sytuacja poszczególnych państw.
Geografia
Podział polityczny Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Przemysł i usługi we Francji
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Gospodarka francuska i jej specyfika.
Geografia
Relacje Polski z sąsiadami
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Rolnictwo Danii i Węgier
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Różnice pomiędzy rolnictwem Węgier i Danii. Rodzaje gleb i technologii rolniczych.
Geografia
Rozmieszczenie ludności. Starzenie się społeczeństw
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Ruch obiegowy Ziemi
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Strefy oświetlenia Ziemi
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6. Strefy oświetlenia ziemi i ich wpływ na kształtowanie się stref klimatycznych.
Geografia
Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Turystyka w Europie Południowej
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Wielkie miasta Europy: Paryż i Londyn
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Współczesne problemy Ukrainy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Wulkany i trzęsienia ziemi na Islandii
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Ziemia w Układzie Słonecznym
Test sprawdzający wiadomości z lekcji o układzie słonecznym dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Zmiany w przemyśle Niemiec
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
Geografia
Zróżnicowanie klimatyczne Europy
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Zróżnicowanie ludności Europy. Migracje
Sprawdzian wiadomości z lekcji geografii dla klasy 6.
Geografia
Zróżnicowanie przyrodnicze i gospodarcze Rosji
Sprawdzian z lekcji geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej