Pytania i odpowiedzi

Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 21693 razy
Pytanie 21
Zaznacz zdania prawdziwe.
Mazurek Dąbrowskiego został napisany przez Józefa Wybickiego w roku 1797.
Mazurek Dąbrowskiego stał się Hymnem Polski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w XX wieku.
Pytanie 22
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
w 1863 r.
Pytanie 23
Podaj imię i nazwisko przywódcy powstania styczniowego.
Romuald Traugutt
Pytanie 24
Jak nazywał się przymusowy pobór młodych Polaków do carskiego wojska przeprowadzany przez Rosję na terenie zaborów?
branka
Pytanie 25
Zaznacz prawidłowe zdania.
Podczas powstania styczniowego stoczono około 1200 bitew i potyczek.
Broń, której najbardziej brakowało powstańcom styczniowym to armaty.
Podczas trwania powstania styczniowego na terenach zaboru funkcjonowało polskie państwo podziemne z własnymi urzędami, sądami i policją.
Pytanie 26
Gdzie Rosjanie zsyłali Polaków po upadku powstania styczniowego?
na Syberię
Pytanie 27
Jaką nazwę nosiły tajne kursy dla dziewcząt organizowane na terenach zaborów przez polskich nauczycieli?
Uniwersytet Latający
Pytanie 28
W którym roku Maria i Piotr Curie otrzymali Nagrodę Nobla?
w 1903 r.
Pytanie 29
Uzupełnij zdania dotyczące życia i kariery naukowej Marii Skłodowskiej-Curie?
Maria Skłodowska-Curie została dwukrotnie laureatką Nagrody Nobla. W roku 1903 otrzymała Nagrodę Nobla z
fizyki
a w
1911
Nagrodę Nobla z
chemii
. Poza tymi prestiżowymi nagrodami była również pierwszą kobietą profesorem na
Sorbonie
.
Pytanie 30
Ilu Polaków otrzymało dotychczas Nagrodę Nobla?
siedmioro