Fiszki

Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Test w formie fiszek Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 21694 razy
Który wiek w historii Polski określamy mianem "złotego wieku"?
XV
XIV
XVII
XVI
XVI
Kto był ostatnim polskim władcą z dynastii Jagiellonów?
Zygmunt II August
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt I Stary
Stefan Batory
Zygmunt II August
Uzupełnij zdanie.
Pochodzący z
. . . . . . . .
Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku
. . . . . . . .
.
Pochodzący z Węgier Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku 1576.
Połącz termin z jego definicją.
kanclerz
w dawnej Polsce najważniejszy urząd
hetman
najwyższy stopień dowódcy wojskowego
przeor
przełożony domu zakonnego
mecenas
instytucja lub osoba sprawująca opiekę nad sztuką i artystami
kosynier
chłop uzbrojony w kosę walczący w powstaniu kościuszkowskim
Połącz datę z wydarzeniem.
założenie Zamościa
1580
bitwa pod Kircholmem
1605
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1773
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1791
wybuch powstania kościuszkowskiego
1794
W jakich latach miał miejsce potop szwedzki?
1650 - 1660
1655 - 1666
1650 - 1655
1655 - 1660
1655 - 1660
Uzupełnij zdanie prawidłowymi informacjami dotyczącymi inwazji armii tureckiej na Europę.
W
. . . . . . . .
roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra
. . . . . . . .
dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca
. . . . . . . .
żołnierzy polska armia pod dowództwem
. . . . . . . .
.
W 1683 roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra Kary Mustafy dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca 25 tysięcy żołnierzy polska armia pod dowództwemJana III Sobieskiego.
Kiedy stoczono bitwę pod Wiedniem?
2 sierpnia 1683 roku
26 kwietnia 1683 roku
12 września 1683 roku
15 maja 1683 roku
12 września 1683 roku
Jak nazywamy okres dynamicznego rozwoju nauki, kultury i sztuki w Polsce XVIII wieku?
czasami stanisławowskimi
W jakich latach na tronie Polski zasiadał Stanisław August Poniatowski?
1732 - 1798
1764 - 1795
1732 - 1798
1764 - 1798
1764 - 1795
Zaznacz zdania prawdziwe.
Szkoła Rycerska funkcjonowała w Poznaniu.
Obiady czwartkowe organizowane były przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i gościli na nich wybitni przedstawiciele kultury i sztuki.
Przedstawienia polskiego teatru narodowego ukazywały ukazywały Polskę wyłącznie w jak najlepszym świetle.
Stanisław August Poniatowski był mecenasem sztuki.
W XVIII wieku polska armia była bardzo duża a jej utrzymanie prawie doprowadziło Polskę do bankructwa.
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.
Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską.
Obiady czwartkowe organizowane były przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i gościli na nich wybitni przedstawiciele kultury i sztuki.
Stanisław August Poniatowski był mecenasem sztuki.
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.
Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską.
Kto był autorem dzieła zatytułowanego "O skutecznym rad sposobie"?
Adam Naruszewicz
Stanisław Konarski
Ignacy Krasicki
Jan Chryzostom Pasek
Stanisław Konarski
Uzupełnij zdanie dotyczące pierwszego rozbioru Polski.
Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku
. . . . . . . .
a terytoria Rzeczpospolitej w jego wyniku zostały rozdzielone pomiędzy
. . . . . . . .
.
Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku 1772 a terytoria Rzeczpospolitej w jego wyniku zostały rozdzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię.
Gdzie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę?
w Gdańsku
w Poznaniu
w Warszawie
w Krakowie
w Krakowie
Połącz bitwę powstania kościuszkowskiego z jej skutkami.
bitwa pod Racławicami
zwycięska bitwa powstańców nad oddziałami Rosjan
bitwa pod Maciejowicami
bitwa w której powstańcy ponieśli straty a sam Kościuszko trafił do niewoli
W którym roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1772
W którym roku nastąpił drugi rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1793
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1795
Na ile lat po ostatnim rozbiorze Polska zniknęła z mapy Europy?
na 115 lat
na 111 lat
na 123 lata
na 125 lat
na 123 lata
Uzupełnij zdanie opisujące przebieg wydarzeń związanych z utworzeniem Legionów Polskich.
W roku
. . . . . . . .
dzięki wsparciu Napoleona Bonapartego
. . . . . . . .
utworzono Legiony Polskie pod dowództwem
. . . . . . . .
.
W roku 1797 dzięki wsparciu Napoleona Bonapartego we Włoszech utworzono Legiony Polskie pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego.