Strona 1

Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Ucz się w skupieniu. Jeszcze skuteczniej i bez reklam.

Memorizer+ to brak reklam, zaawansowany moduł powtórek, tryb quizowy i wiele innych...

Aktywuj
Pytanie 1
Który wiek w historii Polski określamy mianem "złotego wieku"?
XVII
XV
XVI
XIV
Pytanie 2
Kto był ostatnim polskim władcą z dynastii Jagiellonów?
Zygmunt II August
Zygmunt I Stary
Stefan Batory
Aleksander Jagiellończyk
Pytanie 3
Uzupełnij zdanie.
Pochodzący z
Węgier
Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku
1576
.
Pytanie 4
Połącz termin z jego definicją.
mecenas
instytucja lub osoba sprawująca opiekę nad sztuką i artystami
kanclerz
w dawnej Polsce najważniejszy urząd
przeor
przełożony domu zakonnego
kosynier
chłop uzbrojony w kosę walczący w powstaniu kościuszkowskim
hetman
najwyższy stopień dowódcy wojskowego
Pytanie 5
Połącz datę z wydarzeniem.
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1791
wybuch powstania kościuszkowskiego
1794
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
założenie Zamościa
1580
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1773
bitwa pod Kircholmem
1605
Pytanie 6
W jakich latach miał miejsce potop szwedzki?
1650 - 1660
1655 - 1660
1655 - 1666
1650 - 1655
Pytanie 7
Uzupełnij zdanie prawidłowymi informacjami dotyczącymi inwazji armii tureckiej na Europę.
W
1683
roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra
Kary Mustafy
dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca
25 tysięcy
żołnierzy polska armia pod dowództwem
Jana III Sobieskiego
.
Pytanie 8
Kiedy stoczono bitwę pod Wiedniem?
12 września 1683 roku
15 maja 1683 roku
26 kwietnia 1683 roku
2 sierpnia 1683 roku