Powtórzenie: Historia Polski 1764-1787

Powtórzenie zawiera pytania o historię Polski za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego

Historia, powtórzenie. 48 pytań.

Na sejmie konfederackim nie obowiązywała zasada
liberum veto
Sejmowi Konfederackiemu przewodził
Adam Kazimierz Czartoryski
Sejm Konfederacki obradował (miesiąc-miesiąc rok)
czerwiec-lipiec 1764
Elekcyjna odbyła się (miesiąc rok)
wrzesień 1764
Na elekcji 1764r. królem wybrano
Stanisława Poniatowskiego
Stanisław Poniatowski dodał sobie imię
Augusta
Reforma miar wag i reforma poczty miała miejsce w roku
1764
Król powołał dwie mennice - warszawską i krakowską w roku
1765
Komisja Boni Ordinis została powołana w roku
1765
Na czele komisji Boni Ordinis stał
Andrzej Zamoyski
Pierwsza szkoła świecka - Szkoła Rycerska została powołana w roku
1765
Wydawanie "Monitora" rozpoczęło się w roku
1765
Ambasador Rosji w Polsce do 1772r.
Mikołaj Repnin
Marszałek Sejmu Zwyczajnego z 1766r.
Celestyn Czaplica
Z inicjatywy Repnina zawiązana została konfederacja prawosławnych w
Słucku
Z inicjatywy Repnina zawiązana została konfederacja katolików w
Radomiu
Z inicjatywy Repnina zawiązana została konfederacja protestantów w
Toruniu
Trzy konfederacje religijne z inicjatywy Repnina zostały zawiązane w roku
1767
Porwanie 3 senatorów przez Repnina miało miejsce w roku
1767
Sejm Delegacyjny rozpoczął obrady w (miesiąc rok)
marzec 1768

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.