Historia Polski 1764-1787

Pytanie 1
Na sejmie konfederackim nie obowiązywała zasada
Pytanie 2
Sejmowi Konfederackiemu przewodził
Pytanie 3
Sejm Konfederacki obradował (miesiąc-miesiąc rok)
Pytanie 4
Elekcyjna odbyła się (miesiąc rok)
Pytanie 5
Na elekcji 1764r. królem wybrano
Dalej