Fiszki

Państwo i polityka

Test w formie fiszek WOS maturalnie
Ilość pytań: 105 Rozwiązywany: 20439 razy
KONCEPCJA - człowiek jako istota polityczna, społeczna bez względu na to czy jest z natury zły (Hobbes Spinoza), czy dobry (Locke, Rousseau). Jednostki poddały się władzy suwerena zapewniającego bezpieczeństwo i warunki do rozwoju,. Państwo jako organizm -> każda grupa ma daną rolę, a w toku ewolucji wykształciły się instytucje. Twórcy: Tomas Hobbes, J.J.Rousseau
umowy społecznej
KONCEPCJA - państwo powstałe na skutek wzajemnych (wrogich relacji), walki o dominację i zapokajanie własnych potrzeb. Twórca: L. Gumplowicz
przemocy i podboju
STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA - jednolite, poszczególne jed.admin. są ściśle podporządkowane centralnym organom, jednolity system prawny, obywatelstwo, organy władzy (PL, Szwecja, Dania)
unitarne
STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA - złożone, a części składowe posiadają samodzielność i autonomię polityczną, terytorum państwa nie stanowi całości, każda część ma władzę wykonawczą i ustawodawczą, oddzielny system prawny i sądowy, obywatele o podwójnym obywatelstwie, interesy jednostek reprezentuje jedna z izb (USA, Austria, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Kanada)
federacja
STRUKTURA TERYTORIALNA PAŃSTWA - złożone, związek państw w celu realizacji zadań, posiada organy – skład przedstawicielskich, wspólne wykonywanie funkcji (Wspólnota Niepodległych Państw, UE)
konfederacja
FORMY WŁADZY (ustrój, reżim) - 3 nazwy, forma ...
demokratyczna, autorytarna, totalitarna
FORMA RZĄDÓW (głowa państwa) - 2 podstawowe
monarchia, republika
RODZAJE MONARCHII (alfabetycznie)
absolutna, konstytucyjna, parlamentarna
RODZAJE REPUBLIKI (alfabetycznie)
arystokratyczna, demokratyczna
4 SYSTEMY RZĄDÓW (systemy polityczne)
dyrektoriat, prezydencki, parlamentarny, mieszany
POJĘCIE - ustrój polityczny, w którym władza zwierzchnia należy do ludu
demokracja
6 ZASAD DEMOKRACJI
pluralizm polityczny, społ, gospodarczy
obecnictwo zwierzchnika
podział i równowaga władz
konstytucyjna forma państwa
rządy pewne
suwerenność narodu
poszanowanie praw mniejszości
praworządność
pluralizm polityczny, społ, gospodarczy
podział i równowaga władz
konstytucyjna forma państwa
suwerenność narodu
poszanowanie praw mniejszości
praworządność
2 FORMY DEMOKRACJI
bezpośrednia, pośrednia
FORMA DEMOKRACJI - zgromadzenie ludowe, inicjatywa ludowa, referendum
bezpośrednia
FORMA DEMOKRACJI - wybory
pośrednia
REFERENDUM KRAJOWE - projekt (liczba), ważne (procent)
500.000, 50
REFERENDUM WOJ. - projekt (procent) ważne (procent)
5, 30
REFERENDUM POWIATOWE / GMINNE - projekt (procent), ważne (procent)
10, 30
REFERENDUM 1947 (3 razy tak)
zniesienie senatu, reforma ustroju, granica zach
REFERENDUM 1987 (sektor państwa)
gospodarka