Strona 1

Państwo i polityka

Pytanie 1
PODSTAWOWA JEDNOSTKA samorządu terytorialnego
Pytanie 2
WYBORY SAMORZĄDOWE
pośrednie
równe
powszechne
bezpośrednie
tajne
Pytanie 3
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw, przy czym głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj większości jest np. w czasie uchwalania ustaw w Sejmie i Senacie, podczas trzeciego kroku w tworzeniu Rady Ministrów (uchwalanie wotum zaufania).,
Pytanie 4
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw i wstrzymujących się razem, głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj występuje np. podczas odrzucania poprawek Senatu przez Sejm w czasie drogi ustawodawczej, w pierwszym i drugim kroku w czasie tworzenia Rady Ministrów (uchwalania wotum zaufania).
Pytanie 5
WIĘKSZOŚĆ - wyrażona ułamkiem i jak zawsze głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; występuje np. podczas odrzucenia weta Prezydenta RP przez Sejm w drodze ustawodawczej większością 3/5.
Pytanie 6
ORGAN - stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, wydaje rozporządzenia
Pytanie 7
ORGANY powołujące CZŁONKÓW K.R.RiT
Pytanie 8
POJĘCIE - naruszenie przepisów Konstytucji lub ustawy, bez przekroczenia przepisów kwalifikującego go jako przestępstwa