Test: Państwo i polityka

Strona 1

Pytanie 1
PODSTAWOWA JEDNOSTKA samorządu terytorialnego
Pytanie 2
WYBORY SAMORZĄDOWE
równe
tajne
powszechne
pośrednie
bezpośrednie
Pytanie 3
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw, przy czym głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj większości jest np. w czasie uchwalania ustaw w Sejmie i Senacie, podczas trzeciego kroku w tworzeniu Rady Ministrów (uchwalanie wotum zaufania).,
Pytanie 4
WIĘKSZOŚĆ - więcej za niż przeciw i wstrzymujących się razem, głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów lub senatorów; ten rodzaj występuje np. podczas odrzucania poprawek Senatu przez Sejm w czasie drogi ustawodawczej, w pierwszym i drugim kroku w czasie tworzenia Rady Ministrów (uchwalania wotum zaufania).
Pytanie 5
WIĘKSZOŚĆ - wyrażona ułamkiem i jak zawsze głosowanie odbywa się w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; występuje np. podczas odrzucenia weta Prezydenta RP przez Sejm w drodze ustawodawczej większością 3/5.
Pytanie 6
ORGAN - stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji, wydaje rozporządzenia
Pytanie 7
ORGANY powołujące CZŁONKÓW K.R.RiT
Pytanie 8
POJĘCIE - naruszenie przepisów Konstytucji lub ustawy, bez przekroczenia przepisów kwalifikującego go jako przestępstwa
Pytanie 9
ELEMENTY państwa wg. Jellinka
Pytanie 10
POJĘCIE - polityczna, suwerenna i przymusowa organizacja społeczna
Pytanie 11
PRZEDSTAWICIEL KONCEPCJI - państwo jako wspólnota różnych grup ludzi niezbędna dla ich istnienia
Pytanie 12
RODZAJ IMMUNITETU - dotyczy tylko czynów popełnionych w związku z wykonywanymi obowiązkami, jest wieczysty - nie ulega przedawnieniu po zakończeniu kadencji, można go utracić tylko za zgodą sejmu