Fiszki

Klasa 6, dział 4 - Gospodarka Europy

Test w formie fiszek Sprawdzian z rozdziału 4 geografii dla klasy 6. Rolnictwo, przemysł, energetyka i turystyka w Europie.
Ilość pytań: 35 Rozwiązywany: 37179 razy
Sirtaki to taniec pochodzący z:
Włoch
Grecji
Portugalii
Hiszpanii
Grecji
Kraj o największych wpływach z turystyki to:
Stany Zjednoczone
Włochy
Francja
Australia
Stany Zjednoczone
Walutą Węgier jest:
forint
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Na Węgrzech mieszka około 9,7 mln osób.
2. Most nad cieśniną Sund łączy Kopenhagę z Malmö.
3. Ponad 85% Francuzów mieszka w miastach.
1. Na Węgrzech mieszka około 9,7 mln osób.
2. Most nad cieśniną Sund łączy Kopenhagę z Malmö.
Uzupełnij zdanie.
Produkcja maszyn rolniczych, odkurzaczy, farb, lakierów etc. to przykłady
. . . . . . . .
.
Produkcja maszyn rolniczych, odkurzaczy, farb, lakierów etc. to przykłady przetwórstwa przemysłowego.
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. W przemyśle francuskim niewielką rolę odgrywają: górnictwo, hutnictwo czy produkcja wyrobów tekstylnych.
2. Największy udział w produkcji przemysłowej Francji ma produkcja artykułów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych oraz środków transportu.
3. Największy udział w strukturze zatrudnienia Francji ma przemysł.
1. W przemyśle francuskim niewielką rolę odgrywają: górnictwo, hutnictwo czy produkcja wyrobów tekstylnych.
2. Największy udział w produkcji przemysłowej Francji ma produkcja artykułów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych oraz środków transportu.
Obszary koncentracji firm wokół ośrodków naukowych to:
technopolie
Gdzie znajduje się Lazurowe Wybrzeże?
we Włoszech
we Francji
w Portugalii
w Hiszpanii
we Francji
Krasowy krajobraz z kilkunastoma jeziorami, położony na terenie Chorwacji to:
Jeziora Plitwickie
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. Na Węgrzech dominują niewielkie, kilkuhektarowe gospodarstwa rolne.
2. Symbolem węgierskiego rolnictwa są pomidory.
3. Dominującą gałęzią węgierskiego rolnictwa jest hodowla zwierząt.
1. Na Węgrzech dominują niewielkie, kilkuhektarowe gospodarstwa rolne.
Jaka część produkcji rolnej Danii przeznaczana jest na eksport?
około 2/3
około 3/4
około 1/2
około 1/3
około 2/3
Zaznacz zdania prawdziwe.
1. W Danii hoduje się głównie drób i owce.
2. Około 1/3 obszaru Danii to użytki rolne.
3. Dania posiada słabej jakości gleby.
1. Dania posiada słabej jakości gleby.
W którym roku Dania dołączyła do Unii Europejskiej?
w 1973 r.
w 1978 r.
w 1983 r.
w 1969 r.
w 1973 r.
Na ile sektorów dzielimy gospodarkę?
trzy
cztery
dwa
trzy
Najlepszym rodzajem terenu dla rozwoju rolnictwa są:
wyżyny
niziny
niziny