Fiszki

Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Test w formie fiszek Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 37240 razy
Który wiek w historii Polski określamy mianem "złotego wieku"?
XV
XVII
XIV
XVI
XVI
Kto był ostatnim polskim władcą z dynastii Jagiellonów?
Aleksander Jagiellończyk
Zygmunt II August
Stefan Batory
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Uzupełnij zdanie.
Pochodzący z
. . . . . . . .
Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku
. . . . . . . .
.
Pochodzący z Węgier Stefan Batory został wybrany na króla Polski w roku 1576.
Połącz termin z jego definicją.
kanclerz
hetman
przeor
mecenas
kosynier
w dawnej Polsce najważniejszy urząd
najwyższy stopień dowódcy wojskowego
przełożony domu zakonnego
instytucja lub osoba sprawująca opiekę nad sztuką i artystami
chłop uzbrojony w kosę walczący w powstaniu kościuszkowskim
kanclerz
w dawnej Polsce najważniejszy urząd
hetman
najwyższy stopień dowódcy wojskowego
przeor
przełożony domu zakonnego
mecenas
instytucja lub osoba sprawująca opiekę nad sztuką i artystami
kosynier
chłop uzbrojony w kosę walczący w powstaniu kościuszkowskim
Połącz datę z wydarzeniem.
założenie Zamościa
bitwa pod Kircholmem
podpisanie pokoju w Oliwie
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
uchwalenie Konstytucji 3 maja
wybuch powstania kościuszkowskiego
1580
1605
1660
1773
1791
1794
założenie Zamościa
1580
bitwa pod Kircholmem
1605
podpisanie pokoju w Oliwie
1660
utworzenie Komisji Edukacji Narodowej
1773
uchwalenie Konstytucji 3 maja
1791
wybuch powstania kościuszkowskiego
1794
W jakich latach miał miejsce potop szwedzki?
1650 - 1660
1650 - 1655
1655 - 1666
1655 - 1660
1655 - 1660
Uzupełnij zdanie prawidłowymi informacjami dotyczącymi inwazji armii tureckiej na Europę.
W
. . . . . . . .
roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra
. . . . . . . .
dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca
. . . . . . . .
żołnierzy polska armia pod dowództwem
. . . . . . . .
.
W 1683 roku ponad stutysięczna armia turecka pod dowództwem wielkiego wezyra Kary Mustafy dotarła pod Wiedeń i rozpoczęła oblężenia miasta. Na pomoc oblężonemu miastu wyruszyła licząca 25 tysięcy żołnierzy polska armia pod dowództwemJana III Sobieskiego.
Kiedy stoczono bitwę pod Wiedniem?
2 sierpnia 1683 roku
26 kwietnia 1683 roku
12 września 1683 roku
15 maja 1683 roku
12 września 1683 roku
Jak nazywamy okres dynamicznego rozwoju nauki, kultury i sztuki w Polsce XVIII wieku?
czasami stanisławowskimi
W jakich latach na tronie Polski zasiadał Stanisław August Poniatowski?
1732 - 1798
1732 - 1798
1764 - 1798
1764 - 1795
1764 - 1795
Zaznacz zdania prawdziwe.
Stanisław August Poniatowski był mecenasem sztuki.
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.
W XVIII wieku polska armia była bardzo duża a jej utrzymanie prawie doprowadziło Polskę do bankructwa.
Przedstawienia polskiego teatru narodowego ukazywały ukazywały Polskę wyłącznie w jak najlepszym świetle.
Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską.
Szkoła Rycerska funkcjonowała w Poznaniu.
Obiady czwartkowe organizowane były przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i gościli na nich wybitni przedstawiciele kultury i sztuki.
Stanisław August Poniatowski był mecenasem sztuki.
Stanisław August Poniatowski był ostatnim królem Polski.
Husaria była ciężkozbrojną jazdą polską.
Obiady czwartkowe organizowane były przez Stanisława Augusta Poniatowskiego i gościli na nich wybitni przedstawiciele kultury i sztuki.
Kto był autorem dzieła zatytułowanego "O skutecznym rad sposobie"?
Adam Naruszewicz
Stanisław Konarski
Ignacy Krasicki
Jan Chryzostom Pasek
Stanisław Konarski
Uzupełnij zdanie dotyczące pierwszego rozbioru Polski.
Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku
. . . . . . . .
a terytoria Rzeczpospolitej w jego wyniku zostały rozdzielone pomiędzy
. . . . . . . .
.
Pierwszy rozbiór Polski nastąpił w roku 1772 a terytoria Rzeczpospolitej w jego wyniku zostały rozdzielone pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię.
Gdzie Tadeusz Kościuszko złożył uroczystą przysięgę?
w Gdańsku
w Krakowie
w Warszawie
w Poznaniu
w Krakowie
Połącz bitwę powstania kościuszkowskiego z jej skutkami.
bitwa pod Racławicami
bitwa pod Maciejowicami
zwycięska bitwa powstańców nad oddziałami Rosjan
bitwa w której powstańcy ponieśli straty a sam Kościuszko trafił do niewoli
bitwa pod Racławicami
zwycięska bitwa powstańców nad oddziałami Rosjan
bitwa pod Maciejowicami
bitwa w której powstańcy ponieśli straty a sam Kościuszko trafił do niewoli
W którym roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1772
W którym roku nastąpił drugi rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1793
W którym roku nastąpił trzeci rozbiór Polski? (podaj tylko rok)
1795
Na ile lat po ostatnim rozbiorze Polska zniknęła z mapy Europy?
na 123 lata
na 125 lat
na 111 lat
na 115 lat
na 123 lata
Uzupełnij zdanie opisujące przebieg wydarzeń związanych z utworzeniem Legionów Polskich.
W roku
. . . . . . . .
dzięki wsparciu Napoleona Bonapartego
. . . . . . . .
utworzono Legiony Polskie pod dowództwem
. . . . . . . .
.
W roku 1797 dzięki wsparciu Napoleona Bonapartego we Włoszech utworzono Legiony Polskie pod dowództwem Jana Henryka Dąbrowskiego.