Fiszki

Klasa 4, dział 3 - Wojny i upadek Rzeczypospolitej

Test w formie fiszek Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 36915 razy
Zaznacz zdania prawdziwe.
Po zakończeniu wojny austriacko-francuskiej Legiony Polskie zostały rozwiązane.
Umundurowanie żołnierzy Legionów Polskich było biało-czerwone.
Pokój austriacko-francuski został zawarty w roku 1799.
Mazurek Dąbrowskiego stał się Hymnem Polski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w XX wieku.
Mazurek Dąbrowskiego został napisany przez Józefa Wybickiego w roku 1797.
Mazurek Dąbrowskiego stał się Hymnem Polski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w XX wieku.
Mazurek Dąbrowskiego został napisany przez Józefa Wybickiego w roku 1797.
W którym roku wybuchło powstanie styczniowe?
w 1848 r.
w 1863 r.
w 1831 r.
w 1830 r.
w 1863 r.
Podaj imię i nazwisko przywódcy powstania styczniowego.
Romuald Traugutt
Jak nazywał się przymusowy pobór młodych Polaków do carskiego wojska przeprowadzany przez Rosję na terenie zaborów?
branka
gadzinówka
łapanka
anschluss
branka
Zaznacz prawidłowe zdania.
Po upadku powstania styczniowego Romuald Traugutt został zmuszony do emigracji do Francji.
Podczas trwania powstania styczniowego na terenach zaboru funkcjonowało polskie państwo podziemne z własnymi urzędami, sądami i policją.
Broń, której najbardziej brakowało powstańcom styczniowym to armaty.
Powstanie styczniowe rozgrywało się głównie na terenach zaboru pruskiego.
Podczas powstania styczniowego stoczono około 1200 bitew i potyczek.
Podczas trwania powstania styczniowego na terenach zaboru funkcjonowało polskie państwo podziemne z własnymi urzędami, sądami i policją.
Broń, której najbardziej brakowało powstańcom styczniowym to armaty.
Podczas powstania styczniowego stoczono około 1200 bitew i potyczek.
Gdzie Rosjanie zsyłali Polaków po upadku powstania styczniowego?
na Krym
na Syberię
do Kazachstanu
na Ural
na Syberię
Jaką nazwę nosiły tajne kursy dla dziewcząt organizowane na terenach zaborów przez polskich nauczycieli?
Akademia Czarownic
Uniwersytet Widmo
Wykłady mirażowe
Uniwersytet Latający
Uniwersytet Latający
W którym roku Maria i Piotr Curie otrzymali Nagrodę Nobla?
w 1903 r.
w 1907 r.
w 1898 r.
w 1900 r.
w 1903 r.
Uzupełnij zdania dotyczące życia i kariery naukowej Marii Skłodowskiej-Curie?
Maria Skłodowska-Curie została dwukrotnie laureatką Nagrody Nobla. W roku 1903 otrzymała Nagrodę Nobla z
. . . . . . . .
a w
. . . . . . . .
Nagrodę Nobla z
. . . . . . . .
. Poza tymi prestiżowymi nagrodami była również pierwszą kobietą profesorem na
. . . . . . . .
.
Maria Skłodowska-Curie została dwukrotnie laureatką Nagrody Nobla. W roku 1903 otrzymała Nagrodę Nobla z fizyki a w 1911 Nagrodę Nobla z chemii. Poza tymi prestiżowymi nagrodami była również pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie.
Ilu Polaków otrzymało dotychczas Nagrodę Nobla?
dziewiecioro
jedenaścioro
siedmioro
czworo
siedmioro