Fiszki

Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata

Test w formie fiszek Sprawdzian dla klasy 6 z działu 1 pt. Narodziny nowożytnego świata.
Ilość pytań: 23 Rozwiązywany: 96194 razy
W jakich latach Ferdynand Magellan opłynął Ziemię dookoła?
1503 - 1505
1519 - 1522
1492 - 1496
1542 - 1545
1519 - 1522
Przylądek Dobrej Nadziei został odkryty przez:
Bartolomeo Diaza
Ferdynanda Magellana
Krzysztofa Kolumba
Vasco da Gamę
Bartolomeo Diaza
Jakie były przyczyny rozkwitu ery wielkich odkryć geograficznych?
poszukiwanie drogi morskiej do Indii
poszukiwanie nowych zasobów i bogactw naturalnych
poszukiwanie nowych terenów osadnictwa dla przeludnionej Europy
chęć krzewienia Chrześcijaństwa poza granicami Europy
chęć odnalezienia mitycznego źródła nieśmiertelności
poszukiwanie drogi morskiej do Indii
poszukiwanie nowych zasobów i bogactw naturalnych
Krzysztof Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki w roku:
1496
1498
1488
1492
1492
Do obliczania wysokości ciał niebieskich nad płaszczyzną horyzontu używano:
astrolabium
busoli
loga
astrolabium
"Opłynął Afrykę, a następnie w roku 1498 dotarł do Indii" O kim mowa?
Henryku Żeglarzu
Ferdynandzie Magellanie
Vasco da Gamie
Amerigo Vespucci
Vasco da Gamie
Juri Gagarin jako pierwszy człowiek znalazł się w kosmosie. W którym roku?
1958
1969
1973
1961
1961
Do cywilizacji prekolumbijskich zaliczamy?
Apaczy
Inków
Szoszonów
Azteków
Majów
Inków
Azteków
Majów
Która z cywilizacji Ameryki Południowej uprawiała żywność na polach tarasowych?
Aztekowie
Majowie
Inkowie
Inkowie
Jakie towary importowano do Europy z zamorskich kolonii?
tytoń
kawę
krowy
pomidory
saletrę
ziemniaki
kukurydzę
maliny
tytoń
kawę
pomidory
ziemniaki
kukurydzę
Pogląd, stawiający człowieka w centrum zainteresowania i skupiający się na jego życiu doczesnym to.
teocentryzm
humanizm
epikureizm
monoteizm
humanizm
Podaj ramy czasowe renesansu:
XV - XVII w.
XIV - XVI w.
XIII - XIV w.
XVI - XVIII w.
XIV - XVI w.
Kto głosił pogląd, że człowiek z natury jest dobry a zło bierze się z braku wiedzy?
Leonardo da Vinci
Tomasz Morus
Erazm z Rotterdamu
Niccolo Machiavelli
Erazm z Rotterdamu
W którym roku Jan Gutenberg opracował prasę drukarską z ruchomymi czcionkami.
około 1445
około 1550
około 1525
około 1490
około 1445
Połącz rodzaj rzemieślnika z pracą przez niego wykonywaną w drukarni?
zecer
drukarz
introligator
układanie czcionek w kolejności
nakładanie farby na ułożone czcionki
suszenie i składanie ksiąg
zecer
układanie czcionek w kolejności
drukarz
nakładanie farby na ułożone czcionki
introligator
suszenie i składanie ksiąg
Wspieranie materialne artystów przez bogatych ludzi to:
fundacja
macerat
mecenat
barter
mecenat
Za kolebkę renesansu uważa się:
Grecję
Francję
Niemcy
Włochy
Włochy
Połącz dzieło sztuki z jego autorem:
Madonna Sykstyńska
Mona Lisa
Pieta
Narodziny Wenus
Rafael Santi
Leonardo da Vinci
Michał Anioł
Sandro Boticelli
Madonna Sykstyńska
Rafael Santi
Mona Lisa
Leonardo da Vinci
Pieta
Michał Anioł
Narodziny Wenus
Sandro Boticelli
Element architektoniczny z epoki renesansu składający się z kolumn połączonych łukiem to:
attyka
wykusz
kopuła
arkada
arkada
Ile tez sformułował Marcin Luter?
125
55
25
95
95
W którym roku król Anglii Henryk VIII zerwał stosunki z kościołem rzymskokatolickim i wydał akt znoszący zwierzchnictwo papieża.
1554
1601
1534
1487
1534
Kim jest pastor?
wyklętym z kościoła katolickiego za zdradę członkiem parafii
emisariuszem w kontaktach protestantów z Watykanem
duchownym protestanckim, pełniącym rolę duszpasterską
duchownym protestanckim, pełniącym rolę duszpasterską
Zjazd dostojników kościelnych, któremu przewodniczy papież to:
sobór
husycyzm
konklawe
ekskomunika
sobór