Strona 1

Klasa 6, dział 1 - Narodziny nowożytnego świata

Pytanie 1
W jakich latach Ferdynand Magellan opłynął Ziemię dookoła?
1492 - 1496
1503 - 1505
1542 - 1545
1519 - 1522
Pytanie 2
Przylądek Dobrej Nadziei został odkryty przez:
Bartolomeo Diaza
Vasco da Gamę
Ferdynanda Magellana
Krzysztofa Kolumba
Pytanie 3
Jakie były przyczyny rozkwitu ery wielkich odkryć geograficznych?
poszukiwanie nowych terenów osadnictwa dla przeludnionej Europy
chęć odnalezienia mitycznego źródła nieśmiertelności
chęć krzewienia Chrześcijaństwa poza granicami Europy
poszukiwanie nowych zasobów i bogactw naturalnych
poszukiwanie drogi morskiej do Indii
Pytanie 4
Krzysztof Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki w roku:
1498
1488
1496
1492
Pytanie 5
Do obliczania wysokości ciał niebieskich nad płaszczyzną horyzontu używano:
loga
astrolabium
busoli
Pytanie 6
"Opłynął Afrykę, a następnie w roku 1498 dotarł do Indii" O kim mowa?
Henryku Żeglarzu
Amerigo Vespucci
Ferdynandzie Magellanie
Vasco da Gamie
Pytanie 7
Juri Gagarin jako pierwszy człowiek znalazł się w kosmosie. W którym roku?
1969
1973
1961
1958
Pytanie 8
Do cywilizacji prekolumbijskich zaliczamy?
Szoszonów
Majów
Inków
Apaczy
Azteków