Test z chemii

Wzory Alkany, alkeny, alkiny

wzory alkanów, alkenów, alkinów
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 25118 razy