Test wiedzy

Alkany - test sprawdzający

Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 38554 razy