Alkany - test sprawdzający, test z chemii

Sprawdzenie znajomości podstawowych rzeczy o alkanach + wzory sumaryczne alkanów Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 10 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Alkany - test sprawdzający"

1) Metan
2) etan
3) Propan
4) Butan
5) Pentan
6) Podaj wzór sumaryczny alkanu o 10 węglach
7) Podaj wzór sumaryczny oktanu
8) Podaj nazwę alkanu o 11 węglach.
9) ile węgli w cząsteczce posiada nonan ?
10) alkany są węglodorami...