Alkany,alkeny,alkiny, test z chemii

Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Alkany,alkeny,alkiny"

1) jak nazywają się węglowodory nasycone?
2) co to jest zbiór związków organicznych o podobnej budowie i właściwościach?
3) związki organiczne,których cząsteczki mają tylko wiązania pojedyncze między atomami węgla nazywamy?
4) podaj nazwę pierwszego alkanu
5) podaj nazwę węglowodoru nasyconego o 8 węglach w cząsteczce
6) podaj nazwę węglowodoru nasyconego o 14 wodorach w cząsteczce
7) podaj wzór sumaryczny węglowodoru nasyconego o 20 wodorach w cząsteczce
8) jak nazywa się sposób otrzymywania benzyny?
9) alkeny i alkiny to?
10) podaj wzór sumaryczny pierwszego alkenu
11) podaj wzór sumaryczny alkenu o 6 wodorach w cząsteczce
12) podaj nazwę pierwszego aliku?
13) podaj końcówke od której tworzy się nazwy alkanów
14) podaj końcówkę od której tworzy się nazwy alkenów
15) podaj nazwę od której tworzy się nazwę alkinów