Strona 2

Potop Szwedzki

Pytanie 9
Ile polskich zamków i warowni ucierpiało w wyniku działań szwedów?
około 120
około 20
około 30
około 80
Pytanie 10
Gdzie król polski złożył ślubowanie w którym zobowiązał się "lud od wszelkich niesprawiedliwości uwolnić"?
we Lwowie
w Częstochowie
w Warce
w Krakowie
Pytanie 11
Kiedy i gdzie zawarto pokój w wojnie polsko-szwedzkiej?
Do zawarcia pokoju doszło
3 maja
1660
roku w
Oliwie
.
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
W wyniku działań wojennych potopu szwedzkiego ludność Rzeczpospolitej zmalała z 11 do 7 milionów.
Król Jan II Kazimierz po zakończeniu wojny wywiązał się ze swoich obietnic złożonych podczas ślubów lwowskich.
Po potopie większość Inflant znalazła się w granicach Szwecji.
Po potopie Pomorze Gdańskie znalazło się w granicach Szwecji.
W wyniku potopu Prusy Książęce przestały być lennem Polski.
Na mocy pokoju zawartego pomiędzy Szwecją a Polską, Jan II Kazimierz Waza zmuszony był abdykować.