Pytania i odpowiedzi

Potop Szwedzki

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przebieg i skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczpospolitej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 20437 razy
Pytanie 1
W jakich latach trwał potop szwedzki?
Od
1655
do
1660
roku.
Pytanie 2
Dokąd uciekł Jan II Kazimierz Waza podczas szwedzkiego najazdu?
na Śląsk
Pytanie 3
W którym roku do Polski powrócił Jan II Kazimierz?
w 1656 r.
Pytanie 4
Kto był królem Szwecji w trakcie potopu?
Karol X
Pytanie 5
Gdzie skapitulowało Wielkopolskie pospolite ruszenie i uznało zwierzchnictwo szwedzkie?
pod Ujściem
Pytanie 6
Jakiego typu wojnę prowadziła Polska z Szwecją?
podjazdową
Pytanie 7
Kto został głównodowodzącym polskiej armii w roku 1656?
Stefan Czarniecki
Pytanie 8
Co stanowiło podstawę armii szwedzkiej podczas potopu?
piechota
Pytanie 9
Ile polskich zamków i warowni ucierpiało w wyniku działań szwedów?
około 80
Pytanie 10
Gdzie król polski złożył ślubowanie w którym zobowiązał się "lud od wszelkich niesprawiedliwości uwolnić"?
we Lwowie
Pytanie 11
Kiedy i gdzie zawarto pokój w wojnie polsko-szwedzkiej?
Do zawarcia pokoju doszło
3 maja
1660
roku w
Oliwie
.
Pytanie 12
Zaznacz zdania prawdziwe.
W wyniku działań wojennych potopu szwedzkiego ludność Rzeczpospolitej zmalała z 11 do 7 milionów.
Po potopie większość Inflant znalazła się w granicach Szwecji.
W wyniku potopu Prusy Książęce przestały być lennem Polski.