Fiszki

Potop Szwedzki

Test w formie fiszek Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Przebieg i skutki potopu szwedzkiego dla Rzeczpospolitej.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 20559 razy
W jakich latach trwał potop szwedzki?
Od
. . . . . . . .
do
. . . . . . . .
roku.
Od 1655 do 1660 roku.
Dokąd uciekł Jan II Kazimierz Waza podczas szwedzkiego najazdu?
na Węgry
do Brandenburgii
na Ukrainę
na Śląsk
na Śląsk
W którym roku do Polski powrócił Jan II Kazimierz?
w 1657 r.
w 1656 r.
w 1658 r.
w 1659 r.
w 1656 r.
Kto był królem Szwecji w trakcie potopu?
Karol XI
Karol X
Karol XII
Christian III Wittelsbach
Karol X
Gdzie skapitulowało Wielkopolskie pospolite ruszenie i uznało zwierzchnictwo szwedzkie?
pod Warką
pod Ujściem
pod Wojniczem
w Kiejdanach
pod Ujściem
Jakiego typu wojnę prowadziła Polska z Szwecją?
pozycyjną
podjazdową
negocjatorską
podjazdową
Kto został głównodowodzącym polskiej armii w roku 1656?
Stanisław Potocki
Jan Sobieski
Stanisław Lanckoroński
Stefan Czarniecki
Stefan Czarniecki
Co stanowiło podstawę armii szwedzkiej podczas potopu?
piechota
artyleria
jazda
piechota
Ile polskich zamków i warowni ucierpiało w wyniku działań szwedów?
około 120
około 80
około 30
około 20
około 80
Gdzie król polski złożył ślubowanie w którym zobowiązał się "lud od wszelkich niesprawiedliwości uwolnić"?
we Lwowie
w Warce
w Częstochowie
w Krakowie
we Lwowie
Kiedy i gdzie zawarto pokój w wojnie polsko-szwedzkiej?
Do zawarcia pokoju doszło
. . . . . . . .
. . . . . . . .
roku w
. . . . . . . .
.
Do zawarcia pokoju doszło 3 maja 1660 roku w Oliwie.
Zaznacz zdania prawdziwe.
W wyniku potopu Prusy Książęce przestały być lennem Polski.
Po potopie Pomorze Gdańskie znalazło się w granicach Szwecji.
W wyniku działań wojennych potopu szwedzkiego ludność Rzeczpospolitej zmalała z 11 do 7 milionów.
Na mocy pokoju zawartego pomiędzy Szwecją a Polską, Jan II Kazimierz Waza zmuszony był abdykować.
Po potopie większość Inflant znalazła się w granicach Szwecji.
Król Jan II Kazimierz po zakończeniu wojny wywiązał się ze swoich obietnic złożonych podczas ślubów lwowskich.
W wyniku potopu Prusy Książęce przestały być lennem Polski.
W wyniku działań wojennych potopu szwedzkiego ludność Rzeczpospolitej zmalała z 11 do 7 milionów.
Po potopie większość Inflant znalazła się w granicach Szwecji.