Test: Białka mleka

Test pozwalający zapamiętać najważniejsze informacje dotyczące białek zawartych w mleku.

12 pytań Biologia nata452

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: