Test: Białka proste w produktach spożywczych

Test dotyczący podziału białek. Bardzo ogólnie.

7 pytań Biologia nata452

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: