Wyrażenia przyimkowe na I, K, L

Test: Wyrażenia przyimkowe na I, K, L

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

16 pytań Język angielski klaudyna

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.
Możesz też wyświetlić pytania zawarte w teście.