Wyrażenia przyimkowe na D test

Wyrażenia przyimkowe na D, test z języka angielskiego

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

12 pytań Język angielski klaudyna