Język angielski, testy, ćwiczenia ze słówek i gramatyki

Strona 1

B2
Zbiór tysiąca najczęściej używanych słów w języku angielskim
51-100
Test ze słówek języka angielskiego z zakresu reklamy. Advertising vocabulary
Słownictwo z zagadnienia anatomi na kolokwium.
Angielski - I forma gerund (VERB+INFINITIVE)
Angielski - II forma gerund (Verb+Ing)
Słownictwo które powinien znać każdy, który jest na poziomie A1 < beginer >
REKLAMA