Wyrażenia przyimkowe na  A i B test

Wyrażenia przyimkowe na A i B, test z języka angielskiego

Test składa się ze zdań w których należy podać odpowiedni przyimek w języku angielskim.

27 pytań Język angielski klaudyna