Powtórzenie: Charaktery, Słowa na Start - Klasa 7

Sprawdzian z podręcznika "Słowa na start!" z rozdziału 3 "Charaktery". Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 3. Przygotuj się do sprawdzianu i klasówki. Pytania z lektur obowiązkowych oraz czasownika w języku polskim.

Język polski, powtórzenie. 24 pytań.

Autorem "Zemsty" jest:
Aleksander Fredro
Jakim gatunkiem literackim jest "Żona modna" i kto jest jej autorem?
Gatunek literacki: Satyra
Autor: Ignacy Krasicki
Aleksander Fredro żył w latach
1793 - 1876
Kim był Santiago z powieści Ernesta Hemingwaya pod tytułem "Stary człowiek i Morze"?
rybakiem
"Zemsta" jest:
komedią
W których miastach Ignacy Krasicki pobierał nauki?
Lwów
Rzym
Autorem "Szczęśliwego Nowego Roku" jest:
Katarzyna Ryrych
Rodzaj opowiadania, którego głównym tworzywem są rysunki układające się w spójną całość a azupełniają je teksty narratora to:
Komiks
Połącz w pary rodzaje charakterystyki z ich definicją.
charakterystyka postaci
+
służy przedstawieniu bohatera literackiego, filmowego lub każdej innej osoby
autocharakterystyka
+
polega na przedstawieniu siebie samego
charakterystyka porównawcza
+
polega na zestawieniu cech zewnętrznych i wewnętrznych dwóch lub większej liczby osób
dotyczy osoby, której cechy charakteru i poglądy pozostają niezmienne.
charakterystyka statyczna
Odmianę czasownika nazywamy:
koniugacją
Czasownik odmienia się przez:
osoby, liczby, czasy, rodzaje, tryby
W liczbie mnogiej czasownika wystepują rodzaję:
niemęskoosobowy
męskoosobowy
śpiewaj jest
trybem rozkazującym czasownika
Połącz w pary czasownik z odpowiednim trybem:
biegnie
+
tryb orzekający
piłuj
+
tryb rozkazujący
obserwowałyby
+
tryb przypuszczający
"Wczoraj wieczorem naprawiłem telewizor." - w jakim aspekcie występuje czasownik w powyższym zdaniu
dokonanym
"Serwisanci naprawiali wczoraj mój komputer" - w jakim aspekcie występuje czasownik w powyższym zdaniu?
niedokonanym
"Jutro będę sprzątać w swoim pokoju" - w jakim aspekcie występuje czasownik w powyższym zdaniu?
niedokonanym
Które z czasowników nie mają form strony biernej?
nieprzechodnie
W utworze "Żona modna" narratorem jest:
Piotr
Właściwość wypowiedzi polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej właściwym sensem.
ironia
Której postaci z "Zemsty" Aleksandra Fredry można przypisać tę charakterystykę: "Świętoszkowaty obłudnik próbujący sprzedać szczęście własnego syna dla powiększenia majątku"
Rejent
Autorem "Wszystko tylko nie mięta" jest:
Ewa Nowak
Powieść "Wszystko, tylko nie mięta" opowiada o rodzinie
Gwidoszów

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.